GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Mae’r Diwydiant Pêl-droed eich Angen CHI!

Mae’r Diwydiant Pêl-droed eich Angen CHI!

Pêl-droed yw un o’r diwydiannau sydd yn tyfu cyflymaf o amgylch y byd ac mae’n werth biliynau. Mae buddsoddiadau gwych wedi digwydd ar lefel llawr gwlad i ddod o hyd i’r Wayne Rooney neu’r Marcus Rashford nesaf. Ond beth am staff hyfforddi? Mae’r dyddiau pan oedd unrhyw un yn gallu cael gafael ar chwiban a dod yn hyfforddwr pêl-droed wedi hen fynd. Mae angen arbenigwyr proffesiynol erbyn hyn ar y gêm hardd.

Ond beth sy’n gwneud hyfforddwr gwych?

Yn gyntaf, does dim angen ichi fod yn chwaraewr da i fod yn hyfforddwr da. Ond mae’n bwysig eich bod yn deall y gêm, y sgiliau a’r technegau oherwydd po fwyaf rydych yn ei ddeall, gorau fyddwch chi wrth basio’r sgiliau a’r wybodaeth yma ymlaen i’ch chwaraewyr. Mae o fwy i wneud â’ch gallu i arwain a dod â’ch tîm at ei gilydd, edrych ar sut gall pob chwaraewr adeiladu ar eu cryfderau a mynd i’r afael â’u gwendidau.

Mae cyfathrebu yn rhywbeth y mae angen i bob hyfforddwr da ei feistroli. Mae angen ichi nid yn unig fedru dweud neu ddangos wrth eich chwaraewyr yr hyn rydych chi am iddyn nhw wneud, ond gwneud hynny mewn ffordd y bydd eich chwaraewyr yn ei ddeall, Mae pawb yn deall gwybodaeth mewn ffyrdd gwahanol. Mae rhai yn wrandawyr da ac eraill yn dysgu drwy wneud. Eich swydd chi, fel hyfforddwr yw deall eich chwaraewyr fel eich bod yn cael y perfformiad gorau gan  bawb.

Ond mae’n bwysig sylweddoli bod adeiladu sgiliau fel cyfathrebu ac arweinyddiaeth yn rhywbeth sy’n cymryd amser. Ni adeiladwyr Rhufain mewn diwrnod, ac mae’r un peth yn wir am hyfforddwyr gwych.

Beth felly yw’r cam nesaf?

Mae cwrs gradd Hyfforddi Pêl-droed a’r Arbenigwr Perfformiad ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn rhaglen arloesol sydd yn cyfuno cymwysterau hyfforddi pêl-droed gyda chwrs academaidd i helpu myfyrwyr i ddod o hyd i waith yn y diwydiant pêl-droed.    

Mae cynnwys y cwrs yn cyd-fynd gyda llwybr addysg hyfforddwyr Cymdeithas Pêl-droed Cymru (FAW), gan ddarparu cyfle unigryw i gael mynediad at Dystysgrifau FAW (Lefel 2) a Thrwydded UEFA B o few neu gwrs gradd. Mae’r cwrs yma yn gyfle i fyfyrwyr archwilio theori ac ymchwil penodol i bêl-droed y gellir eu cymhwyso i amgylchedd pêl-droed drwy ein partneriaid allanol niferus.

Fel myfyriwr byddwch yn astudio ar Gampws Wrecsam ac yn y cyfleuster newydd ym Mharc y Glowyr ble mae gennym ni’r ystafell ddadansoddi ddiweddaraf, parthau dysgu a chae 3G.   

Rhannodd un o’n myfyrwyr cyfredol, Jamie Crowther, sydd yn ei drydedd flwyddyn ac sydd yn ymgeisydd Trwydded UEFA/FAW A a Thrwydded UEFA A Ieuenctid Elite, ei farn am ei siwrnai academaidd a hyfforddi ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam:

“Mae fy amser ar y cwrs gradd Bsc (Anrh) Hyfforddi Pêl-droed a’r Arbenigwr Perfformiad wedi bod yn siwrnai sydd wedi procio’r meddwl. Mae’r tiwtoriaid proffesiynol penodedig wedi fy nghefnogi a fy herio i gydol fy 3 mlynedd. Mae’r radd wedi fy ngalluogi i brosesu’r wybodaeth ddamcaniaethol sylfaenol a’i chymhwyso yn fy amgylchedd gwaith fy hun. Mae’r cwrs wedi agor llwybrau newydd gyda sawl gyrfa botensial i’r dyfodol.”   


Ynglŷn â’r Awdur

Sara Hilton

Sara Hilton

Mae Sara Hilton yn Ddarlithydd Gwyddoniaeth Pêl-droed a Hyfforddi. Ar hyn o bryd mae'n dysgu ar y rhaglenni BSc (Anrh) Hyfforddi Pêl-droed a'r Arbenigwr Perfformiad a BSc (Anrh) Hyfforddiant Chwaraeon ar gyfer Cyfranogi a Datblygu Perfformiad. 

Top