GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
euro 4

CERDYN POST O’R EUROVISION: DIWRNOD 4

Bydd cyn-fyfyriwr o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam, Jamie Davies, yn ysgrifennu blogiaudyddiol am ei brofiad cyntaf o ohebu ar gyfer ESCplus ar Gystadleuaeth yr Eurovision yn Lisbon, Portiwgal

Mae rownd gyn-derfynol 1 drosodd ac wrth inni ddechrau gweithio ar rownd gynderfynol 2, mae Cyprus i’w gweld yn cryfhau ddydd wrth ddydd gan anelu at eu coron gyntaf oll.

Pe baent yn ennill, yna mae’r Eurovision yn dod yn gystadleuaeth ble gall unrhyw gân ennill. Pan enillodd Salvador Sobral o Bortiwgal yn Kiev y llynedd, dyma oedd y tro cyntaf erioed i wlad Portiwgal ennill, ar ôl rhoi tro arni 53 gwaith, sydd wrth gwrs yn 53 o flynyddoedd. Wedi siarad gyda chymaint o gefnogwyr Portiwgal yr wythnos hon y geiriau  a glywais dro ar ôl tro oedd ‘Os yw Portiwgal yn medru ennill yr Eurovision yna mi fedrith unrhyw un’. Ac mae’r geiriau yma’n dechrau dod yn wir.

Wrth imi ysgrifennu hwn rydw i wedi bod yn gwirio ffigyrau tebygolrwydd yr Eurovision ac erbyn hyn mae Lithiwania wedi llamu i safle pump ar restr y ffefrynnau ar gyfer y teitl nos Sadwrn. Sydd yn dangos faint ydw i’n gwybod am imi feddwl na fyddai Ieva Zasimauskaite yn mynd drwodd o’r rownd gynderfynol gyntaf i’r Rownd Derfynol...

Felly! Sioe’r Rheithgor nos Fercher amdani!

Bu 18 gwlad yn cystadlu am bleidlais y beirniaid cerdd oedd yn gwylio ym mhob cwr o Ewrop a draw yn Awstralia.

Ac mae’n rhaid imi gyfaddef, ’doedd rownd Gynderfynol 2 ddim cystal o gwbl o ran lefel y perfformiadau. Roedd hi dal yn sioe dda ond roedd ’na gymaint o enillwyr posib yn y gyntaf.

Roedd Alexander Rybak nol gyda ni a fo ddechreuodd y sioe. Wrth imi ysgrifennu hwn, enillydd 2009 yw’r ail ar restr y ffefrynnau i gipio ail deitl mewn naw mlynedd.

Hefyd fe welsom ni Gromee a Lukas Meijer o Wlad Pwyl yn perfformio’r unfed gân ar ddeg a hon yw fy ffefryn personol i o rownd Gyn-derfynol 2, felly mi fydda i’n croesi fy mysedd, bysedd fy nhraed a’m dannedd trostyn nhw pan ddaw hi’n sioe nos Sadwrn.

Os gwyliwch chi berfformiad Gwlad Pwyl ar nos Iau, fe welwch chi ddawnsio rhyfedd Gromee. Fe ddwedais i wrtho fo fod ei ddawnsio yn ‘creepy’ ond chwerthin wnaeth o. Pe byddai raid imi ddisgrifio’r symudiadau maen nhw fel dawns y tonnau. Ond mi rydw i’n un da i siarad – un sy’n waeth dawnsiwr na PSY. ‌

Dim ond 10 gwlad sy’n medru cymhwyso o sioe nos Iau a dyma nhw fy rhagfynegiadau i:

  • Norwy (Enillydd)
  • Iwcrain
  • Awstralia
  • Sweden
  • Montenegro
  • Malta
  • Yr Iseldiroedd
  • Moldova
  • Denmarc
  • Slovenia

Ond cyn i mi fynd i sioe nos Fercher, roedd rhaid cwblhau fy nyletswyddau sylwebu. Gan weithio ochr yn ochr â Adrian, sydd o Sbaen, fe sylwebon ni ar ymarfer gwisgoedd rownd Gyn-derfynol 2.

Mae’r sylwebu wedi bod yn brofiad ffantastig yr wythnos hon! Mae’n bosib na chaf i fyth ddilyn yn ôl traed Graham Norton neu Terry Wogan ond o leiaf rydw i wedi olrhain peth o’u camau’r wythnos hon.

Fe gawsom ni ychydig dros 20,000 o wylwyr gyda’n sylwebu ar ddydd Llun a dydd Mercher ac mae’n deimlad braf gwybod bod cymaint o bobl yn cymryd diddordeb yn ein darlledu (ESCplus) ni.

GWYLIWCH: Sylwebaeth Fyw ar Ymarfer Gwisg Rownd Gynderfynol 2

Roedd gen i ychydig o oriau rhwng y sylwebu a Sioe’r Rheithgor ac fe lwyddais i gwrdd â ffrind o ddwy flynedd pan fues i’n ysgrifennu a Phencampwriaeth Snwcer y Byd 2016 yn y Crucible.

euro 8

Mae Antonio Barraso yn un o drigolion Lisbon ac yn newyddiadurwr Chwaraeon gyda’r papur cenedlaethol, Abola. Mae o newydd fod yn gohebu yn Sheffield penwythnos diwethaf ar ran Abola ym Mhencampwriaeth Snwcer y Byd.

Nid newyddiadurwr/ysgrifennwr arferol ydy Antonio. Dyma ichi ddyn sydd yn chwilio am onglau gwahanol ac sydd am gael hwyl wrth wneud y gwaith. Fe wnaeth yn siŵr bod yr 17 diwrnod hir yna yn y Crucible yn rhai haws eu byw wrth inni eistedd drws nesaf i’n gilydd yng nghanolfan y cyfryngau. 

Rydw i wastad o’r farn bod yn rhaid ichi fod yn wahanol i greu argraff gyda’ch gyrfa ac mae Antonio’n union felly. Mae llawer o newyddiadurwyr yn ysgrifennu am yr un pethau ar gyfer eu penaethiaid sydd yn iawn ond wna’i ddim darllen ymlaen os ydw i wedi darllen hyn o’r blaen fan arall. Daeth Antonio i’m gwlad i ac mae’n bleser ymweld â’i gartref ef, um prazer de se reunir!

Fedra i ddim dweud fy mod i’n edrych ymlaen gormod at ddydd Iau am mai dyma fydd fy niwrnod llawn olaf i ym mhrifddinas Portiwgal!

Ynglŷn â’r Awdur

Jamie Davies

Jamie Davies

Cyfarchion ichi gyd-ddilynwyr yr Eurovision! Roeddwn i’n arfer casáu’r Eurovision ond yn 2011 mae’n rhaid bod  rhywbeth trwm wedi glanio ar fy mhen a bellach rydw i’n rhan o deulu mawr yr Euro! Mae gen i raglen radio ar Calon 105FM, ‘Euro Jam’ ac fel y gwelwch chi rydw i wrth fy modd yn ysgrifennu am yr Eurovision pryd bynnag ddaw’r cyfle!

Top