GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
eurovision 3

CERDYN POST O’R EUROVISION: DIWRNOD 3

Bydd cyn-fyfyriwr o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam, Jamie Davies, yn ysgrifennu blogiaudyddiol am ei brofiad cyntaf o ohebu ar gyfer ESCplus ar Gystadleuaeth yr Eurovision yn Lisbon, Portiwgal.

Ar ddydd Mawrth fe ddechreuodd y gystadleuaeth godi hwyl go iawn wrth i fywyd nos Lisbon lwyfannu ei sioe Eurovision cyntaf. Ar ôl treulio cymaint o fisoedd yn paratoi, rwy’n siŵr bod y trefnwyr a gwlad Portiwgal wrth eu bodd yn gweld y gystadleuaeth yn mynd rhagddi o’r diwedd!

Wrth i gyflwynwyr eleni, Silvia Alberto, Catarina Furtado, Daniela Ruah a Filomena Cautela ynganu’r geiriau enwog ‘Let the Eurovision Song Contest 2018 begin!’, roedd arena’r Altice dan ei sang a’r baneri yn chwifio’n ôl ac ymlaen. Mae’r cyflwynwyr eleni iawn, ond pwy all ragori ar Mans Zelmerlow a Perta Mede - heb os, y cyflwynwyr gorau sydd wedi’n diddanu ni yn yr Eurovision.

Ond cyn imi fedru eistedd, cael gafael ar wydraid bach o Sagres a mwynhau rownd gynderfynol 1, roedd gen i rywfaint o ddarlledu i’w wneud.

euro 4Mae fy mag teithio yn teimlo’n wag neb ficroffon

Fe dreuliais i’r noson gynt (nos Lun) yn yr Euro Café ble mae’r cefnogwyr yn mynd i gymdeithasu a mwynhau holl draciau sain yr Eurovision. Diolch i dîm Bubble ESC am gael bod ar eu rhestr gwesteion. Roedd hi’n noson dda, mor dda fel na wnes i adael tan 6 y bore....

Felly wrth ysgrifennu fy rhestr o bethau i’w gwneud ar gyfer dydd Mawrth cyn rownd gynderfynol 1...Hir yw pob aros.

 

-          Recordio fideo o ymateb i Sioe’r Rheithgor (y ‘Jury Show’) o’r rownd gynderfynol 1

-          Recordio awr o raglen Euro Jam arbennig ar gyfer Calon FM

-          Heb anghofio ysgrifennu’r blog dyddiol diweddaraf ar gyfer Prifysgol Glyndŵr ��

 

Dydy hi ddim yn rhestr hir, ond heb gwsg mae’r Jammeistr yn mynd yn HURT BOST!

Roeddwn i wedi cael crys-T gan ESCplus, felly gyda hwnnw ar fy nghefn, a’r meic yn fy llaw, yng ngeiriau ein pen ni oll yn yr Eurovision, Jon Ola Sand – I FFWRDD Â NI!

euro 5

Cyn imi ffilmio fy ymateb i Sioe’r Rheithgor ar rownd gynderfynol 1, roedd rhaid imi nodi fy 10 gwald uchaf i’w gwneud hi i’r Rownd Derfynol ar nos Sadwrn. A dyma nhw....

 

-          Cyprus (y ffefryn i ennill)

-          Israel

-          Gweriniaeth Tsiec

-          Estonia

-          Ffinland

-          Gwlad Groeg

-          Bwlgaria

-          Macedonia

-          Gwlad Belg

-          Yr Iwerddon

 

Dyna chi 7/10! Mi gymera i hynny!

GWYLIWCH: Rownd Gynderfynol 1 Jury Show Reaction & Predictions

Union wedyn fe recordiais ar fy iPad (llawer gwell na chyfrifiadur arferol) ragflas o’r rownd Gynderfynol ar gyfer Euro Jam Calon FM. Yna i ffwrdd â fi i fy ail gartref am yr wythnos, arena’r Altice  neu fy enw i ar gyfer y lle ...y Garreg FAWR!

Fe ddes i ar draws Ieva Zasimauskaite o Lithiwania cyn dechrau’r sioe ac fe ddymunais i’n dda iddi. Dywedodd Ieva wrthyf i am ddod i gwrdd â hi wedi’r sioe. Er nad oeddwn i’n meddwl y bydda Lithwania yn mynd drwodd, roedd fy nghalon wirioneddol eisiau hynny ond roedd fy mhen yn dweud fel arall. Diawl o beth ydy’ch ‘ymennydd chi weithiau!

 

Mi eisteddais i gyda chyd-Brydeinwyr a chwifio Jac yr Undeb wrth i SuRie berfformio ei chân ‘Storm’ yn ystod yr egwyl ar sioe nos Fawrth. Dwi’n meddwl mai rownd gynderfynol 1 oedd yr orau am flynyddoedd lawer gyda chymaint o ganeuon da. Ond yn drist dim ond 10 o’r 19 gwlad oedd am fynd drwodd. Cyprus ac Israel oedd y rhai i’w curo yn ôl ymateb y dorf. Dwi’n meddwl mai Cyprus enillodd rownd Gynderfynol 1.

 

Roedd cyhoeddiad y canlyniadau mor gyffrous ond o gadw eich llygaid ar y dyn camera yn yr ystafell werdd islaw, roeddech chi’n gwybod pwy oedd y nesaf i fynd drwodd eiliadau cyn i’r cyflwynwyr gyhoeddi hynny i’r cynulleidfaoedd teledu. Roedd Yr Iwerddon wedi cyrraedd y rownd derfynol o’r diwedd am y tro cyntaf mewn pum mlynedd ac roedd y dorf wrth eu boddau. Roedd pobl wedi beirniadu cân Ryan O’Shaughnessey (gan gynnwys aelodau o Rwsia) am fod yna ddau ddyn yn dawnsio gyda’i gilydd. Roedd hi mor hyfryd gweld O’Shaughnessey yn rhoi taw ar y beirniaid.

Sioc y noson oedd nad aeth Gwlad Belg na Gwlad Groeg drwodd i’r rownd derfynol. Doeddwn i ddim yn or-hoff o lwyfannu Gwlad Belg a wnaeth imi anghofio’r gân felly doedd hynny’n fawr o help i Sennek. Wrth imi wneud fy ffordd allan o’r arena roeddwn i am wneud rhywbeth tebyg i beth Martin Brundle, fy ysbrydoliaeth darlledu, yn ei wneud wrth gerdded o amgylch y grid ar raglenni Fformiwla 1 Sky Sports. Fe es i o amgylch yr arena yn holi am ymateb y cefnogwyr i’r canlyniadau gan gynnwys criw o Wyddelod oedd ar ben eu digon. Ac yn eu mysg roedd Taid O’Shoughnessey oedd wrth gwrs wedi gwirioni. Am foment hyfryd.

GWYLIWCH: Rownd Gynderfynol 1: Ymateb y Cefnogwyr wedi’r sioe.

Yna yn ôl fy addewid mi es i gwrdd â Ieva ar ôl y sioe. Roedd hi wedi mynd drwodd ac roeddwn i’n falch drosti. Roedd hi wrth ei bodd gyda’r canlyniad ac fe ges i rodd hyfryd ganddi hi.

euro 6

Dwi jyst yn gobeithio na welodd Ieva fy fideo ar bwy yn fy marn i sy’n mynd i ennill ;-)

Ac yna fe ges i aduniad bach gyda Mikolas Josef o Weriniaeth Tsiec a’i longyfarch ar ei gamp o sicrhau lle yn y rownd derfynol. Doeddwn i ddim yn amau hynny o gwbl. Cân wych, a pherfformiad llwyfan gwych!

euro 7

Un sioe i lawr... dwy arall i fynd!

Darllenwch am ddiwrnod pedwar.

Ynglŷn â’r Awdur

Jamie Davies

Jamie Davies

Cyfarchion ichi gyd-ddilynwyr yr Eurovision! Roeddwn i’n arfer casáu’r Eurovision ond yn 2011 mae’n rhaid bod  rhywbeth trwm wedi glanio ar fy mhen a bellach rydw i’n rhan o deulu mawr yr Euro! Mae gen i raglen radio ar Calon 105FM, ‘Euro Jam’ ac fel y gwelwch chi rydw i wrth fy modd yn ysgrifennu am yr Eurovision pryd bynnag ddaw’r cyfle!

Top