GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Eurovision 2

CERDYN POST O’R EUROVISION : DIWRNOD 2

Bydd cyn-fyfyriwr o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam, Jamie Davies, yn ysgrifennu blogiaudyddiol am ei brofiad cyntaf o ohebu ar gyfer ESCplus ar Gystadleuaeth yr Eurovision yn Lisbon, Portiwgal.

Cyn imi gychwyn ar ail rifyn fy mlog, mae’n rhaid imi ddweud bod y perfformwyr yn ffantastig eleni. Ar, ac oddi ar y llwyfan, mae pob un wedi bod yn llysgenhadon gwych ac yn fwy na pharod i fy helpu i ac eraill o’r cyfryngau gydag unrhyw geisiadau. 

Uchod fe welwch chi lun o Vanja Radovanovic o Montenegro a minnau yn cnoi cil wedi inni gwrdd am y tro cyntaf mewn cyfweliad ym mharti’r Eurovision fis diwethaf yn Llundain.

Roedd Vanja yn dweud ei fod yn edrych ymlaen at wylio rhywfaint o bêl-droed lleol nes ymlaen y diwrnod hwnnw wrth i Sporting Lisbon groesawu Benfica, dau wrthwynebwr mawr ym myd pêl-droed Portiwgal. Ond gêm gyfartal fu hi, heb yr un gôl. Gobeithio na chafodd Vanja ei siomi’n ormodol.

Ar ddydd Sadwrn, fe dreuliais i ychydig o oriau yn yr arena a gweld mor wych mae’r perfformwyr gyda’r ffans. Roedd cefnogwyr yn sefyll tu allan dan haul crasboeth (mae gen i losg haul i brofi hynny!) am oriau maith mewn ymdrech i gael llun a llofnod gan eu hoff artistiaid.

Treuliodd y cantorion beth amser yn tynnu llun gyda’u cefnogwyr, ac roedd rhai ohonyn nhw hyd yn oed yn rhannu nwyddau am ddim mewn ymdrech i hyrwyddo’u hunain. O sbectols tebyg i’r un sydd gan Mikolas Josef i luniau wedi eu llofnodi gan Lukas Meijer. 

Arhosodd Mikolas o Weriniaeth Tsiec tu allan i’r arena am hanner awr dda i ddysgu mwy am y gystadleuaeth gan ei ddilynwyr. Am foi da yn rhoi o’i amser i’r bobl sy’n gwirioni arno fo.

Drwy ddydd Sadwrn, fe ddes i ar draws cefnogwyr yr Eurovision o wahanol rannau o’r byd a wyddwn i ddim bod pobl yn gwylio’r sioe yn Ne America. Mi fues i’n siarad gyda Julio o Frasil ac Angelo o Venezuela a deithiodd mor bell i ddod yma i gefnogi’r sioe. Chwarae teg i’r ddau. Mae hi mor dda gweld y gystadleuaeth yn cyrraedd cynulleidfaoedd y tu hwnt i gyfandir Ewrop.

A rhag ofn nad oeddech chi’n gwybod, yn ogystal ag Awstralia yn darlledu’r sioe y tu allan i Ewrop, mae China ac America wedi bod wrthi’n darlledu’r sioe i’w cynulleidfaoedd. China ac America i gystadlu yn yr Eurovision i’r dyfodol? Synnwn i ddim.

Roedd dydd Llun yn ddiwrnod cyffrous, ac wedi’r holl waith yr oeddwn i, tîm ESCplus, aelodau eraill o’r cyfryngau a’r perfformwyr wedi ei wneud mi fedrwn ni ddechrau edrych  ‘mlaen rŵan at holl gyffro’r sioeau byw.

eurovison 3

Gwylia dy hun Graham Norton! Dyma fi, funudau cyn darlledu gyda’r sylwebaeth fyw!

Ar brynhawn dydd Llun fe fues i a thîm ESCplus yn rhoi tro ar rywbeth gwahanol, sef fi yn sylwebu ar ymarferion gwisgoedd cyntaf Rownd Gynderfynol 1. Roedd y sylwebaeth yn cael ei ffrydio’n fyw ar sianel YouTube ESCplus a’r gwaith i mi oedd sylwebu rhwng y caneuon. Yn debyg i’r hyn y mae Graham Norton yn ei wneud yn y blwch sylwebu, ond mae’n deg dweud ein bod ni’n gwybod pwy ‘di’r giamstar 😉

Yr her go iawn yw ynganu enwau’r holl berfformwyr yn iawn. Yn lwcus i mi, mae llawer o’r cantorion wedi dweud y cawn i eu galw nhw’n beth bynnag ‘dwi isio...Ond efallai mai jôc oedd hynny!

Darllenwch ddiwrnod 3 yma.

Ynglŷn â’r Awdur

Jamie Davies

Jamie Davies

Cyfarchion ichi gyd-ddilynwyr yr Eurovision! Roeddwn i’n arfer casáu’r Eurovision ond yn 2011 mae’n rhaid bod  rhywbeth trwm wedi glanio ar fy mhen a bellach rydw i’n rhan o deulu mawr yr Euro! Mae gen i raglen radio ar Calon 105FM, ‘Euro Jam’ ac fel y gwelwch chi rydw i wrth fy modd yn ysgrifennu am yr Eurovision pryd bynnag ddaw’r cyfle!

Top