GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Jamie 1

CERDYN POST JAMIE O’R EUROVISION: DIWRNOD 1

Bydd cyn-fyfyriwr o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam, Jamie Davies, yn ysgrifennu blogiau dyddiol am ei brofiad cyntaf o ohebu ar gyfer ESCplus ar Gystadleuaeth yr Eurovision yn Lisbon, Portiwgal.

Felly, yn dilyn gwasanaeth da iawn gan TAP Air Portugal a ddarparodd fwyd a diod imi am ddim yn ystod daith, roedd fy nghyfraniad i gymuned yr Eurovision wedi dechrau.

Yn Brydeiniwr nodweddiadol, wrth imi gamu allan o’r maes awyr roedd y tywydd yn rhy gynnes ac fe deimlais i wres Portiwgal yn gafael o amgylch fy ngwddw.

Roedd dinas Lisbon eisoes wedi ei haddurno gyda baneri a phosteri’r Eurovision, ac mae’r thema ar gyfer eleni, ‘All Aboard’ yn ei gwneud hi’n amlwg bod croeso yma i bawb. Am neges hyfryd. Yn y gorffennol aeth yr Eurovision am themâu fel ‘Feel Your Heart Beat’ a ‘Building Bridges’ sy’n dangos y cariad sydd gan y gystadleuaeth i’w rannu gyda’i chynulleidfa.

Eurovision 1

Ar hyn o bryd rydw i’n aros mewn llety Airbnb sydd wedi ei addurno ar thema syrffio ond sy’n fy atgoffa o Awstralia, gwlad wrth gwrs sydd yn cystadlu, a’r sioe deledu Neighbours.

Ar ôl noson dda o gwsg, roeddwn i’n barod amdani felly i ffwrdd â fi i’r gwestai ble mae Lithiwania a Gweriniaeth Tsiec yn aros yn ystod y gystadleuaeth.

Ieva Zasimauskaité o Lithiwania oedd y person cyntaf imi ei chyfweld, ac roeddem ni wedi cwrdd fis ynghynt ym mharti Eurovision yn Llundain. Mae Ieva wedi rhoi tro arni bump gwaith i gynrychioli ei gwlad yn yr Eurovision, ac eleni o’r diwedd fe ddaeth ei chyfle. Dyna ichi brofi bod pethau da yn dod i’r rhai sy’n aros.

Eurovision 2

Mae cyfweliadau yn gallu bod yn bethau eithaf diflas heb chwistrelliad bach o hwyl gyda chwestiynau ar hap fel y rhai ofynnais i Ieva, ‘Cacen neu hufen ia?’. Mae’r ffans yn cael dod i adnabod y canwr yn well fel yma.  

Dydw i ddim yn hoffi cyfweliadau difrifol am ‘mod i’n teimlo bod y person sy’n cael eu cyfweld am gael sgwrs iawn gyda chi. Ond dyna fy ffordd i o wneud pethau. Mae gan bawb ei arddull cyfweld ei hun.

Yn ystod y cyfweliad fe wnaethom ni hyd yn oed gymharu esgidiau. Roeddwn i’n teimlo braidd yn ddewr yn gwisgo’r treinyrs tywynnu yn y tywyllwch sy’ gen i, ac maen nhw’n gweddu’r sin yn Lisbon. Dinas lachar a hardd.

Fy nghyfweliad gyda Ieva Zasimauskaité

O un gwesty i un arall, nesaf ar y rhestr oedd Mikolas Josef o Weriniaeth Tsiec.

Yn ystod yr ymarferion cyntaf, cafodd Mikolas niwed i’w gefn a bu raid iddo fynd yn syth i’r ysbyty. Y newyddion da, fodd bynnag, yw bod y canwr ifanc wedi cael golau gwyrdd i barhau gydag ymgais Gweriniaeth Tsiec i ennill y Gystadleuaeth Cân yr Eurovision am y tro cyntaf erioed. Ac mae ganddyn nhw siawns go dda o wneud hynny!

Mi rydw i’n ofnadwy am ddwyn sbectol fy ffrindiau a chymryd hunlun gyda nhw ond roedd gan Mikolas bâr wrth gefn yn aros amdanaf i yn y gwesty. Go dda was!

Roeddwn i’n cellwair gyda Mikolas fod yn rhaid iddo fo ennill er mwyn inni fedru ymweld â Prague flwyddyn nesaf! Nid am fod y cwrw yn rhad...;)

Dangosodd Mikolas ei gefn imi ble roedden nhw wedi gosod y tâp cynnal. Fe ddywedodd yn y cyfweliad nad oedd o a’r tîm yn siŵr i ddechrau os oedd o’n mynd i fedru cystadlu, er gwaetha’r holl waith caled i gyrraedd y pwynt yma.

Fy nghyfweliad gyda Mikolas Josef

Mae hi wedi bod yn ddeuddydd llawn dop yma’n barod yn Lisbon ond mae ‘na lawer mwy i ddod.

Cadwch lygad ar agor am y blog nesaf gen i...

Darllenwch ddiwrnod 2 yma.

Ynglŷn ar Awdur

Jamie Davies

Jamie Davies

Cyfarchion ichi gyd-ddilynwyr yr Eurovision! Roeddwn i’n arfer casáu’r Eurovision ond yn 2011 mae’n rhaid bod  rhywbeth trwm wedi glanio ar fy mhen a bellach rydw i’n rhan o deulu mawr yr Euro! Mae gen i raglen radio ar Calon 105FM, ‘Euro Jam’ ac fel y gwelwch chi rydw i wrth fy modd yn ysgrifennu am yr Eurovision pryd bynnag ddaw’r cyfle!

Top