GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Canllaw i oroesi'r brifysgol

Mewnwyr PGW: Canllaw i oroesi prifysgol

Sut mae, fy enw i ydy Ebony ac rwy ar hyn o bryd yn astudio yn fy ail flwyddyn o'r cwrs Lletygarwch, Twristiaeth a Rheoli Digwyddiadau yma ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam. Dyma fy nghanllaw mewnwr i ddod drwy'r brifysgol.

Ffrindiau

Dwedwn ni mai'r peth pwysicaf wrth ymuno â'r brifysgol yw gwneud ffrindiau newydd, i rai pobl fel fi, sy'n symud i leoliad newydd i fynd i'r brifysgol, gall y syniad o beidio â nabod neb fod yn eithaf brawychus. Gwnes i ffrindiau'n gyflym iawn pan symudais i i mewn i'r neuaddau preswyl, ond heblaw am fyw gyda phobl, gallwch chi wneud ffrindiau ar eich cwrs neu drwy ymuno â rhai o'r clybiau a'r cymdeithasau y mae Glyndwr Wrecsam yn eu cynnig.

Byddwn yn cynghori mynd allan a sgwrsio â phobl, mae gan y brifysgol grwp mor amrywiol o fyfyrwyr mae pawb yn siŵr o wneud ffrindiau!

Darlithoedd

Rwy i wrth fy modd â phob rhan o'm cwrs hyd yn hyn (ac eithrio efallai am y darlithoedd sy'n cychwym am 9am!) Ers astudio yn y brifysgol rwyf wedi dysgu a datblygu fy sgiliau yn ddramatig ac mae hynny oherwydd y cymorth sy'n cael ei roi gan y darlithwyr a staff eraill y brifysgol. Os bydd problem, mae wastad rhywun wrth law a all eich helpu i ddatrys y broblem gyda galwad ffôn neu e-bost cyflym.

Yn ystod fy fwy flynedd gyntaf o astudio, fy hoff bwnc oedd marchnata. Roedd y dosbarthiadau bob amser yn ennyn fy niddordeb ac roedden nhw'n sicrhau ein bod ni'n gallu trafod pynciau cyfredol a rhai sy'n ffrydio, mewn ffordd hwyliog a chyfeillgar. Roeddwn i bob amser yn meddwl bod yr aseiniadau'n gyffrous, ac roedd fy narlithydd yn annog pobl i fod yn greadigol a meddwl y tu allan i'r bocs oedd yn golygu fy mod i'n cael  fy marciau gorau am y flwyddyn yn y modiwl hwnnw.

Yn fy ail flwyddyn rwy i wedi dwlu ar bob modiwl hyd yn hyn. Un enghraifft yw 'ymgysylltu ac arwain pobl' sy'n dangos mewnwelediad gwych ar sut i arwain tîm sy'n hynod o bwysig ar gyfer y math hwn o yrfa! Mae fy model gweithredu a rheoli digwyddiadau'n cyfuno'r ochr ddamcaniaethol yn ogystal â'r ochr ymarferol i ddigwyddiadau rheoli. Gan ddefnyddio ei gwybodaeth bersonol ei hun a ddatblygodd dros yrfa drawiadol, mae fy narlithydd yn cwmpasu pob agwedd ar gynllunio digwyddiadau sydd yn sicr o wneud y dosbarthiadau'n llwyddiant.

Cyfleoedd

Mae'r Brifysgol yn llawn cyfleoedd gwych i ddatblygu sgiliau presennol neu i ddysgu rhai newydd. Nawr yn fy ail flwyddyn o'r cwrs, rwy i wedi cael y cyfle i gynllunio digwyddiad ar y cyd â'm cyd-ddisgyblion eraill.

Mae'r ddwy grŵp wedi cael elusennau wedi eu dyrannu iddynt er mwyn cynnal digwyddiad ar eu cyfer. Mae fy ngrŵp wedi cael yr elusen wych FareShare sy'n helpu i ail-ddosbarthu bwyd dros ben neu fwyd diangen i fwy na 226 o elusennau eraill sy'n helpu i fwydo'r rhai sydd â'r angen mwyaf.

Rhoddwyd yr elusen hosbis Ty Eos i hanner arall fy nosbarth sy'n helpu i roi gofal critigol i'r rhai sydd â salwch byrhau bywyd.

Mae'r gallu i gynllunio'r digwyddiadau hyn yn gyfle anhygoel i bawb sydd ar fy nghwrs gan fod hyn yn rhoi profiad ymarferol go-iawn, mae'r arddull ddysgu ymarferol hon ynghyd â'r asesiadau  ysgrifenedig yn golygu bod y cwrs yn gytbwys a bod ganddo gymysgedd o ochr ymarferol a damcaniaethol lletygarwch, twristiaeth a digwyddiadau. Mae cael y cyfleoedd hyn yn edrych yn wych ar unrhyw CV.

Cydbwysedd Gwaith / Bywyd

Weithiau nid yw bob amser yn hawdd cydbwyso gwaith prifysgol yn ogystal â gwaith rhan amser efallai a chael bywyd cymdeithasol.

Y cyngor gorau y gallaf ei roi yw dechrau aseiniadau'n gynnar, pan gaiff briffiau eu postio ar Moodle, treuliwch ddiwrnod neu ddau'n cynllunio a chreu syniadau diddorol. Unwaith y bydd gennych syniad, mae'n hawdd gweithio o'r fan hon a datblygu'r syniad ymhellach sy'n ei gwneud yn haws pan ddaw i gyfwyno'r aseiniad ar bapud.

Os ydych chi'n awyddus i gael gwaith yn yr ardal, byddwn yn eich cynghori i weithio'n rhan-amser  neu fel arall efallai y bydd yn ormod i chi wneud popeth yr un pryd.

Am yr awdur

Ebony Banks

Ebony Banks

Mae Ebony'n fyfyriwr ail flwyddyn ar y cwrs Lletygarwch, Twristiaeth a Rheoli Digwyddiadau. Mae hi hefyd yn Fewnwr PGW

Top