GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Bwrlwm yr Hydref yn Wrecsam a Gogledd Cymru

Bwrlwm yr Hydref yn Wrecsam a Gogledd Cymru

Yn ogystal â chyffro Wythnos y Glas a blwyddyn newydd y brifysgol, mae mae tunnell fetrig o bethau i'w gwneud yn Wrecsam a Gogledd Cymru yn ystod y misoedd nesaf.

Cymanfa Tatŵs Wrecsam

Am y tro cyntaf erioed, mae Wrecsam yn cynnal eu CymanfaTatŵs ei hun, yma yn Neuadd William Aston. Bydd Apenwythnos llawn o adloniant o gerddoriaeth fyw i gyflwyniadau ffilm ac wrth gwrs artistiaid tatŵ mawr o'r Du a rhai rhyngwladol i gyd yn yr un lle. Os nad ydych chi'n barod i gael tatw beth am gael eilliad rasel hir neu brofi sesiwn ymbincio model y 1950au.

Ewch i facebook.com/wrexhamtattooshow

Comic Con Cymru

Byddwch yn barod… oeddech chi'n gwybod y digwyddiad mwyaf i gefnogwyr ffilm, teledu, wyddonias a mwy yn y wlad yn digwydd yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam?

Mae Comic Con Cymru yn dychwelyd i'r campws ar 2/3 Rhagfyr ac yn dod â llu o sêr gydag ef o rai o'r sioeau teledu, ffilmiau, gemau fideo ac ymaflyd codwm proffesiynol gorau i lofnodi, cael eu llun wedi ei dynnu, paneli cyfweld a llawer mwy. allwch chi hefyd fynd i'r afael â phethau drwy wisgchwarae eich hoff gymeriadau.

Yn arwain y digwyddiad ym mis Rhagfyr mae:

 • Michael Cudlitz a Seth Gilliam o The Walking Dead
 • Sting o WCW
 • Sean Pertwee o Gotham
 • Laura Vandervoort o Smallville
 • Hannah Spearritt o Primeval
 • Ryan Hurst a Emilio Rivera o Sons of Anarchy
 • Yn ogystal â Sêr o Game of Thrones, Bones, The Nightmare before Christmas, Supernatural, X-Files, The Hobbit, Stargate SG-1, The Hobbit a Harry Potter

Ewch i walescomiccon.com

Comedi

Mae lleoliad Neuadd William Aston ar y campws hefyd yn fantais… oherwydd gallwch weld rhai o'r comedïwyr gorau sydd ar yr amdaith heddiw, yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsm Glyndwr. Yn ymweld â ni rhwng nawr a diwedd y flwyddyn yw:

 • Andy Parsons
 • Henning Wehn
 • Jason Manford
 • Jason Byrne
 • Dave Spikey
 • Phill Jupitus

Ac os ydych chi am archebu'n gynnar ar gyfer y flwyddyn nesaf, yn ymddangos gyda ni yn 2018 y mae Milton Jones, Ed Byrne a Joe Lycett.

Ewch i glyndwr.ac.uk/events i ddarganfod mwy.

Os hoffech gael hwyl ychydig ymhellach i ffwrdd, beth am fynd i Glwb Comedi misol Llangollen yn y Pafiliwn Brehinol Rhyngwladol.

Ewch i llangollenpavilion.co.uk/whatson

Rali GB Cymru 

Os yw'n well gennych adloniant ychydig bach yn lleidiog, beth am ystyried rownd cynderfynol Pencampwriaeth Rali y Byd FIA pan fydd yn ymweld â gogledd Cymru ar 26/27/28/29 Hydref.

Er bod llwybr y rali ei hun yn ymdroelli rhai o'r ffyrdd mwyaf heriol yn y wlad, mae Pentref y Rali a'r man gwasanaethau wedi eu lleoli gwellaw yn Nglannau Dyfrdwy, Sir y Fflint. TYno gall cefnogwyr wylio ceir yn cael eu hatgyweirio a mwynhau llu o adloniant ar thema ralio.

Darganfyddwch fwy yn  walesrallygb.com

Cerddoriaeth

Mae gan Neuadd William Aston a Pafiliwn Llangollen nifer o weithredoedd cerddorol at ddant pawb dros y misoed nesaf, ewch i'w gwefannau isod i gael y manylion. Cadwch eich llygaid ar agor hefyd am y gigiau diweddaraf sy'n cael eu cyhoeddi mewn lleoliadau eraill yn yr ardal megis Central Station, The Tivoli a mwy.

Am yr awdur

Dan Shires

Dan Shires

Mae Dan yn hoff o bob peth creadigol, ac mae'n gweithio mewn marchnata, cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu ers graddio â gradd newyddiaduraeth yn 2004. Ar hyn o bryd mae'n gweithio yn adran farchnata Prifysgol Glyndŵr Wrecsam; cysylltwch ag ef ar d.shires@glyndwr.ac.uk.

Top