GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel 

WGU Logo
WGU ten years
astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam

Ystyried astudio ar lefel ôl-raddedig

Ystyried astudiaethau ôl-raddedig? Efallai ei bod hi'n flynyddoedd ers eich astudiaethau israddedig neu efallai eich bod chi'n dod i ddiwedd eich gradd ac yn meddwl am fynd i lawr y llwybr ôl-raddedig.

Beth bynnag bo'r sefyllfa, mae yna lawer o bethau i'w hystyried cyn i chi gychwyn ar studiaeth ôl-raddedig. Mae'n ymrwymiad mawr ac mae'n bwysig gwneud eich ymchwil cyn penderfynu cymryd y cam mawr nesaf.

Yn gyntaf oll, meddyliwch am pam yr ydych am wneud gradd ôl-raddedig - a ydych chi eisiau gwella'ch gwybodaeth, dod yn arbenigwr yn eich pwnc neu eisiau gwella'ch rhagolygon am swydd? Os ydych chi'n credu y bydd gwneud gradd ôl-raddedig yn gwella'r cyfle ichi gael swydd benodol ar y diwedd, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio hyn – ffoniwch gyflogwr yr hoffech weithio iddynt a gofyn iddynt a fydd y cwrs yr ydych yn bwriadu ei wneud yn golygu eich bod yn fwy cyflogadwy.

Meddyliwch am ble rydych chi am wneud y cwrs, y dull astudio a faint o oriau cyswllt sydd, achos efallai y byddwch yn ceisio ymdopi â bywyd teuluol neu waith gyda'ch astudiaethau.

Hefyd, a fyddwch chi'n gallu ei fforddio? Mae rhai prifysgolion fel ni yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cynnig ysgoloriaethau i fyfyrwyr sydd wedi gwneud eu hastudiaethau israddedig gyda ni. Mae yna lawer o wybodaeth hefyd ar ein gwefan ynghylch pa gymorth ariannol sydd ar gael i fyfyrwyr ôl-raddedig.  

Y peth gorau i'w wneud os ydych chi'n meddwl am astudiaeth ôl-raddedig yw dod i un o'n nosweithiau agored.  Rydym yn cynnal nosweithiau agored astudiaethau ôl-raddedig, proffesiynol a rhan-amser ttrwy gydol y flwyddyn sy'n rhoi cyfle i ddarpar fyfyrwyr ddod draw a siarad am y pwnc (pynciau) y mae gennych ddiddordeb ynddynt a siarad â darlithwyr wyneb yn wyneb. Byddwch yn dysgu mwy am y rhaglen, y ffordd y byddwch chi'n astudio a'r ffordd y byddwch yn cael eich asesu yn ogystal â'r hyn y gallwch ei ddisgwyl pan fyddwch chi'n astudio yma.

Bydd gwasanaethau cymorth ar gael i siarad am unrhyw bryderon eraill a allai fod gennych am astudiaeth ôl-raddedig – o ariannu'r cwrs, i gyngor gyrfaol a chyflogadwyedd. Yn aml, bydd gennym fyfyrwyr cyfredol wrth law i ateb cwestiynau am y brifysgol ac iddynt ddweud wrthych sut beth yw astudio yma.

Cynhelir ein noson agored ôl-raddedig, broffesiynol a rhan amser nesaf ddydd Mercher, Hydref 2 o 4.30-6.30pm. I archebu lle, ewch i'n hadran noson agored ar ein gwefan.

Am yr awdur

Antonia Jones

Antonia Jones

Graddiodd Antonia mewn newyddiaduraeth a bu'n gweithio am ddegawd yn y cyfryngau lleol a chenedlaethol cyn ymuno â Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn 2013 fel rheolwr y cyfryngau a chyfathrebu. Bellach hi yw rheolwr cyfathrebu digidol y brifysgol.

I gysylltu ag Antonia e-bostiwch Antonia.jones@glyndwr.ac.uk

Top