GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
applying

Pum awgrym ar gyfer gwneud cais i BGW

Eisiau astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam y flwyddyn nesaf? Dewis da!

Gall wneud cais i brifysgol fod yn un o benderfyniadau mwyaf eich bywyd fell mae’n bwysig gwneud y ddewis iawn, ac eich bod yn gwneud y cais gorau posib.

Dyma 5 syniad i wneud cais llwyddiannus i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam.

 

1. Dewch i’n gweld ar ddiwrnod agored

Rydym yn cynnal nifer o ddiwrnodau agored trwy’r flwyddyn ac maen nhw’n gyfle i chi ymweld â’r campws, siarad â darlithwyr a myfyrwyr eraill a phenderfynu os mai Glyndŵr yw’r lle i chi.

Os na allwch fynychu diwrnod agored, mae croeso i chi ymweld â’r campws ar unrhyw adeg ac mi fydd aelod o’n tîm recriwtio’n yn hapus i’ch tywys o gwmpas.

2. Ymchwiliwch ein cyrsiau israddedig

Os ydych yn gwneud cais i brifysgol, mae’n eithaf tebyg y byddech yn gwybod be’r hoffech ei wneud yn y dyfodol, felly mae’n bwysig dewis cwrs fydd yn eich helpu i wireddu’r uchelgeisiau.

Efallai bydd yna gyrsiau tebyg ar gael felly mae’n bwysig edrych ar fanylion pob un - yn cynnwys nodweddion y cwrs, gofynion mynediad a’r cymwysterau y cewch ar ddiwedd y cwrs - i benderfynu beth fydd yr un mwyaf addas.

3. Gwiriwch yr ofynion mynediad

Mae gofynion mynediad yn amrywio ar bob cwrs felly mae’n dda i wybod beth a ddisgwylir gennych cyn i chi wneud cais. Mae angen 112 pwynt tariff UCAC i’r rhan fwyaf o’n chyrsiau israddedig, ond rydym yn trin pob cais yn unigol ac yn ystyried cymwysterau a phrofiad perthnasol eraill, yn enwedig ydych yn dilyn trywydd gwahanol i’r arfer at addysg uwch. 

Bydd yn rhaid cyflwyno portffolio i rai cyrsiau, cael profiad mewn proffesiwn perthnasol neu gael gwiriad CRB felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod beth yw’r gofynion cyn gwneud cais.

4. Cysylltwch â ni!

Rydym yma i helpu darpar fyfyrwyr yn ogystal â’r rhai sydd yma’n barod! Os ydych yn meddwl am wneud cais ac mae gennych gwestiwn sydd wir angen ei hateb, neu os byddwch eisiau cyngor ar beth i gynnwys yn eich cais neu ddatganiad personol, cysylltwch â ni!

Ffoniwch y Tîm Derbyniadau ar 01978 293439 neu e-bostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk

Ynglŷn â'r Awdur

Heather Collin

Heather Collin

Graddiodd Heather o brifysgol mewn hanes a Saesneg ac mae wedi treulio dros degawd yn gweithio ym marchnata, cysylltiadau cyhoeddus a digwyddiadau.

Top