GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
netflix

Pum Sioe Netflix i’w Gwylio yn ystod cyfnod ‘Lockdown’

Gan fod y DU wedi’i ‘chloi i lawr’ ac rydym yn gorfod aros gartref gyda dim ond y rhyngrwyd am gwmni, mae’n bwysig gwneud yn siŵr bod gennych ddigon o sioeau i’ch diddanu. Gall gwasanaethau frwydo fel Netflix gof yn wych am hyn (rhwng astudio, wrth gwrs!) os ydych unrhyw beth yn debyg i ni, gallwch dreulio cyn hired o amser yn chwilio am rywbeth i’w gwylio ag y rydych yn treulio’n gwylio rhywbeth.

Dyna pam yr aethom i Instagram i ofyn i'n myfyrwyr a'n dilynwyr am eu hawgrymiadau ar gyfer y rhaglenni perffaith i’w gwylio tra dan glo. Cawsom lawer o awgrymiadau, ond fe wnaeth rhai codi mwy na'i gilydd ... Dyma'r 5 uchaf:

Sex Education

Un o fy hoff awgrymiadau o'r rhestr hon - tase hyn ond wedi bodoli pan oeddwn yn fy arddegau lletchwith!

Mae'r cymysgedd perffaith o hiwmor, drama carreg filltir, eiliadau a golygfeydd o'r galon yn anghyfforddus rydych chi'n eu gwylio gyda'ch mam, nid yn unig yw'r sioe yn gwbl ddelfrydol, mae'n wir yn addysg. Ac mae Gillian Anderson ynddi, felly rydych chi'n gwybod bod yn rhaid iddi fod yn dda.

 

via GIPHY

Mindhunter

Wedi gwirioni gyda Throsedd Gwir ? Ydych chi erioed wedi bod eisiau gwybod sut mae meddwl llofrudd cyfresol yn gweithio? Y sioe hon yw'r un i chi - yn dilyn yr asiantwyr FBI sy'n cyfweld lladron cyfresol i geisio deall sut maen nhw'n meddwl, mae'r sioe yn cynnwys portreadau o laddwyr cyfresol go iawn o'r 70au a'r 80au, gyda chymeriadau wedi'u seilio'n fras ar asiantau go iawn. Dim ond dau dymor sydd, gyda thrafodaethau am drydydd yn cael eu gohirio, ond gyda sgôr cymeradwyaeth o 97% ar RottenTomatoes ddylech chi ddim synnu os ydych chi'n ei chael hi'n gaethiwus.

 

via GIPHY

Stranger Things

Os nad ydych chi wedi clywed am Stranger Things eto, ble rydych chi wedi bod? Mae'r sioe yn dilyn anturiaethau rhai o blant 12 oed wrth i un o'u ffrindiau fynd ar goll yn ddirgel. Mae elfennau goruwchnaturiol a dirgelwch yn cyfuno Dungeons and Dragons â nostalgia am yr 80au i greu clasur . Mae yna dair cyfres hyd yn hyn, ond mae pedwerydd yn y gwaith, felly pan fyddwch chi'n goryfed yn gwylio'r cyfan mewn wythnos, gallwch fod yn dawel eich meddwl y bydd yn ôl y flwyddyn nesaf!

 

via GIPHY


RuPaul’s Drag Race

Meddyliwch am sioeau teledu realiti fel ‘Next Top Model’ gyda drag queens - mae Rupaul’s Drag Race wedi datblygu o sioe cwlt yn y gymuned LGBT + i fod yn llwyddiant enwog sydd wedi ennill sawl wobr ac sy'n dod â diwylliant drag i'r brif ffrwd.
Yn ddoniol, yn ddifyr, yn ysbrydoledig ac yn cynhesu'r galon weithiau, mae 12 tymor ar Netflix felly mae digon i'ch cadw i fynd yn ystod y cyfnod dan glo.
Hefyd, y llynedd cafwyd y fersiwn DU cyntaf o'r sioe, gyda beirniaid gwadd fel Geri Halliwell, Maisie Williams a Cheryl - a gallwch weld hynny ar BBC iPlayer.

via GIPHY

Money Heist

Mae La Casa de Papel (neu Money Heist yn y Saesneg) yn ddrama Sbaeneg sydd, yn amlwg, yn canolbwyntio ar drosedd - ble mae grŵp o ladron yn torri fewn i Fathdy Brenhinol Sbaen er mwyn printio eu harian eu hunain. Mae’n llwyddiannus dros ben, gan ddod yn un o gyfresi iaith estron erioed ar Netflix yn 2018. Yn boblogaidd am ei blot a’i gymeriadau, mae’r sioe wedi cael ei dybio yn y Saesneg i’r rhai ohonom sydd ddim yn siarad Sbaeneg, felly nid oes rhaid i chi boeni am ddilyn is-deitlau.

 

via GIPHY

Beth am y gweddill, felly? Cawsom lawer o atebion, ond rydym wedi dethol ein ffefrynnau personol ohonynt…

• Jack Whitehall Travels with My Father
• The Witcher
• Prison Break
• Suits
• Lucifer
• AMC the Walking Dead
• Drive to Survive
• POSE
• You
• It’s Always Sunny in Philadelphia
• Glow
• Blue Planet II
• Glee
• Vampire Diaries
• Love is blind

Wrth gwrs, dydych chi ddim eisiau eistedd o flaen y teledu drwy'r amser, felly os ydych chi eisiau mwy o ysbrydoliaeth, edrychwch ar rai o'n blogiau ‘cloi i lawr’ eraill yma!

Am yr awdur

Vic Dadson

Vic Dadson

Graddiodd Vic o Brifysgol John Moores Lerpwl gyda  gradd mewn Marchnata ac mae wedi treulio sawl blwyddyn yn gweithio ym maes marchnata ar gyfer gwahanol fusnesau meddalwedd ac asiantaeth farchnata. Mae bellach yn gweithio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam fel Swyddog Marchnata. 

Top