GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
10 profiad awyr agored gwych yng Ngogledd Cymru

10 profiad awyr agored gwych yng Ngogledd Cymru

Mae Gogledd Cymru wedi ei enwi'n Cylchfan Teithio Gorau 2017 Lonely Planet yn rhestr Lonely Planet – sy'n ei gwneud yn un o'r lleoedd gorau yn y byd i ymweld ag ef.  Nid oed unrhyw ranbarth arall yn y DU yn y rhestr y tro hwn, felly beth sy'n gwneud Gogledd Cymru mor arbennigl?

Heblaw'r tirlunoedd naturiol a'r golygfeydd bendigedig, mae Gogledd Cymru'n gartref i lu o atyniadau – yn bennaf ar gyfer pobl sy'n chwilio am wefr a carwyr yr awyr agored.

Edrychwch ar ein rhestr isod ar gyfer popeth a ddylai'n bendant fod ar eich restr o leoedd i ymweld â nhw!

A pheidiwch ag anghofio os ydych yn astudio ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam, bydd hyn i gyd ar garreg eich drws!

Mwynhewch yr olygfeydd godidog o gopa'r Wyddfa

Y mynydd uchaf yng Nghymru, mae'r Wyddfa mwy na 1000m uwchben lefel y môr ac mae'n rhoi mynediad i olygfeydd trawiadol ar y copa drwy chwe llwybr cerdded. Os nad oes chwant arnoch i wneud y daith, gallwch chi deithio i'r copa ar Reilffordd yr Wyddfa hanesyddol.

http://www.eryri-npa.gov.uk/cym/home?name=

Ewch i syrffio

Mae lagŵn mewndirol cyntaf y byd yn Nyffryn Conwy yn eich galluogi i reidio tonnau a wnaed gan ddyn ar uchderau gwahanol yn dibynnu ar lefel eich sgiliau - gan ei wneud yn lle gwych i ddysgu sut i reidio'r tonnau.

https://surfsnowdonia.com/cymraeg/

Surf Snowdonia

Beicio mynydd

are just the tip of the iceberg when it comes to finding perfect trails to ride on. Mae tri chanolfan beicio mynydd Gogledd Cymru - yng Nghoed Llandegla, Coed y Brenin ac Antur Stiniog - yw dim ond crafu wyneb y dewisiadau sydd gennych o lwybrau perffaith i reidio arnynt.

http://www.mbwales.com/mountain-bike-centres/?lang=cy

Disgyn ar 100mph ar wifren sip gyflymaf y byd

Zip Wire Velocity ym Methesda yw'r hiraf yn Ewrop - ac mae'n eithaf syfrdanol pan fyddwch chi arno. Mae ei daith Big Zipper yn disgyn ar gyflymder dros 100 milltir yr awr, gan ei wneud y cyflymaf yn y byd hefyd.   I gael profiad hollol wahanol, pam nad ewch chi i'w safle arall, Bounce Below le gallwch gael ychydig o hwyl pur heb ei ail, yn bownsio o rwyd i rwyd mewn ogof ddwn o dan y ddaear!

http://www.zipworld.co.uk/

Bounce Below

Heicio llwybr arfodir Cymru

Un o'r ffyrdd gorau o edrych ar harddwch naturiol Cymru. Heiciwch yng ngogledd, canolbarth neu Dde Cymru ar unrhyw ran o'r llwybr 870-milltir hwn ar hyd arfordir Cymru.

http://www.walescoastpath.gov.uk/?lang=cy&

Dringo creigiau

Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn nefoedd i ddringwyr creigiau. Gallwch hogi eich sgiliau cyn mynd yn yr awyr agored yng nghyfleuster dringo dan do The Boardroom, a leolir yn Queensferry, Sir y Fflint.

http://www.theboardroomclimbing.com

Traphont Ddŵr Pontcysyllte

Yn Dreftadaeth y Byd Rhestredig ac wedi'i lleoli'n llai na 11 milltir o'n campws yn Wrecsam, mae hyn yn gamp ddeinamig o beirianneg sifil sy'n denu ymwelwyr o bob cwr o'r byd.

https://www.pontcysyllte-aqueduct.co.uk

Aqueduct

Profwch eich anturgarwch yn y dŵr

Mae mynyddoedd Gogledd Cymru'n sefyll uwchben cannoedd o afonydd a nentydd, sy'n creu tirwedd o'r radd flaenaf ar gyfer antur yn y dŵr. Caiacio, ceunantio, arfordira, Rafftio Dŵr Gwyn i enwi ond ychydig o weithgareddau - gallwch ddod o hyd i ddarparwyr gweithgareddau antur ar hyd a lled Gogledd Cymru.

Cestyll

Mae cestyll yn rhai o'r tirnodau mwyaf trawiadol yng Ngogledd Cymru. Mae Conwy, Caernarfon a Biwmaris ymhlith y rhai mwyaf poblogaidd ynghyd â Chestyll y Waun, sy'n eiddo i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy'n daith byr o Wrecsam yn y car.

http://cadw.gov.wales/

Pentref Portmeirion

Wedi'i leoli ynghanol harddwch Penrhyn Llyn, mae pentref eiconig Portmeirion yn enwog am ei phensaernïaeth hynod arddull Eidalaidd, a wnaed yn enwog yn wreiddiol yn y 1960au gan rhaglen deledu cwlt The Prisoner. Mae bellach yn gartref i'r Gŵyl blynyddol Rhif 6 - un o ddigwyddiadau mwyaf personol ac eclectig y DU  yn y calendr cerddoriaeth.

http://www.portmeirion.cymru/

Am yr awdur

Andrew Price

Andrew Price

Yn gyn newyddiadurwr, ymunodd Andrew â Phrifysgol Glyndwr Wrecsam i weithio mewn rheoli digwyddiadau cyn cychwyn ar ei swydd bresennol fel swyddog cysylltiadau cyfryngau'r brifysgol.

I gysylltu anfonwch e-bost a.price@glyndwr.ac.uk

 

Top