Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

10 profiad awyr agored gwych yng Ngogledd Cymru

10 profiad awyr agored gwych yng Ngogledd Cymru

6 February 2017

Mae Gogledd Cymru wedi ei enwi'n Cylchfan Teithio Gorau 2017 Lonely Planet yn rhestr Lonely Planet – sy'n ei gwneud yn un o'r lleoedd gorau yn y byd i ymweld ag ef.  Nid oed unrhyw ranbarth arall yn y DU yn y rhestr y tro hwn, felly beth sy'n gwneud Gogledd Cymru mor arbennigl?

Heblaw'r tirlunoedd naturiol a'r golygfeydd bendigedig, mae Gogledd Cymru'n gartref i lu o atyniadau – yn bennaf ar gyfer pobl sy'n chwilio am wefr a carwyr yr awyr agored.

Edrychwch ar ein rhestr isod ar gyfer popeth a ddylai'n bendant fod ar eich restr o leoedd i ymweld â nhw!

A pheidiwch ag anghofio os ydych yn astudio ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam, bydd hyn i gyd ar garreg eich drws!

Mwynhewch yr olygfeydd godidog o gopa'r Wyddfa

Y mynydd uchaf yng Nghymru, mae'r Wyddfa mwy na 1000m uwchben lefel y môr ac mae'n rhoi mynediad i olygfeydd trawiadol ar y copa drwy chwe llwybr cerdded. Os nad oes chwant arnoch i wneud y daith, gallwch chi deithio i'r copa ar Reilffordd yr Wyddfa hanesyddol.

http://www.eryri-npa.gov.uk/cym/home?name=

Ewch i syrffio

Mae lagŵn mewndirol cyntaf y byd yn Nyffryn Conwy yn eich galluogi i reidio tonnau a wnaed gan ddyn ar uchderau gwahanol yn dibynnu ar lefel eich sgiliau - gan ei wneud yn lle gwych i ddysgu sut i reidio'r tonnau.

https://surfsnowdonia.com/cymraeg/

Surf Snowdonia

Beicio mynydd

are just the tip of the iceberg when it comes to finding perfect trails to ride on. Mae tri chanolfan beicio mynydd Gogledd Cymru - yng Nghoed Llandegla, Coed y Brenin ac Antur Stiniog - yw dim ond crafu wyneb y dewisiadau sydd gennych o lwybrau perffaith i reidio arnynt.

http://www.mbwales.com/mountain-bike-centres/?lang=cy

Disgyn ar 100mph ar wifren sip gyflymaf y byd

Zip Wire Velocity ym Methesda yw'r hiraf yn Ewrop - ac mae'n eithaf syfrdanol pan fyddwch chi arno. Mae ei daith Big Zipper yn disgyn ar gyflymder dros 100 milltir yr awr, gan ei wneud y cyflymaf yn y byd hefyd.   I gael profiad hollol wahanol, pam nad ewch chi i'w safle arall, Bounce Below le gallwch gael ychydig o hwyl pur heb ei ail, yn bownsio o rwyd i rwyd mewn ogof ddwn o dan y ddaear!

http://www.zipworld.co.uk/

Bounce Below

Heicio llwybr arfodir Cymru

Un o'r ffyrdd gorau o edrych ar harddwch naturiol Cymru. Heiciwch yng ngogledd, canolbarth neu Dde Cymru ar unrhyw ran o'r llwybr 870-milltir hwn ar hyd arfordir Cymru.

http://www.walescoastpath.gov.uk/?lang=cy&

Dringo creigiau

Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn nefoedd i ddringwyr creigiau. Gallwch hogi eich sgiliau cyn mynd yn yr awyr agored yng nghyfleuster dringo dan do The Boardroom, a leolir yn Queensferry, Sir y Fflint.

http://www.theboardroomclimbing.com

Traphont Ddŵr Pontcysyllte

Yn Dreftadaeth y Byd Rhestredig ac wedi'i lleoli'n llai na 11 milltir o'n campws yn Wrecsam, mae hyn yn gamp ddeinamig o beirianneg sifil sy'n denu ymwelwyr o bob cwr o'r byd.

https://www.pontcysyllte-aqueduct.co.uk

Aqueduct

Profwch eich anturgarwch yn y dŵr

Mae mynyddoedd Gogledd Cymru'n sefyll uwchben cannoedd o afonydd a nentydd, sy'n creu tirwedd o'r radd flaenaf ar gyfer antur yn y dŵr. Caiacio, ceunantio, arfordira, Rafftio Dŵr Gwyn i enwi ond ychydig o weithgareddau - gallwch ddod o hyd i ddarparwyr gweithgareddau antur ar hyd a lled Gogledd Cymru.

Cestyll

Mae cestyll yn rhai o'r tirnodau mwyaf trawiadol yng Ngogledd Cymru. Mae Conwy, Caernarfon a Biwmaris ymhlith y rhai mwyaf poblogaidd ynghyd â Chestyll y Waun, sy'n eiddo i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy'n daith byr o Wrecsam yn y car.

http://cadw.gov.wales/

Pentref Portmeirion

Wedi'i leoli ynghanol harddwch Penrhyn Llyn, mae pentref eiconig Portmeirion yn enwog am ei phensaernïaeth hynod arddull Eidalaidd, a wnaed yn enwog yn wreiddiol yn y 1960au gan rhaglen deledu cwlt The Prisoner. Mae bellach yn gartref i'r Gŵyl blynyddol Rhif 6 - un o ddigwyddiadau mwyaf personol ac eclectig y DU  yn y calendr cerddoriaeth.

http://www.portmeirion.cymru/

Am yr awdur

Andrew Price

Andrew Price

Yn gyn newyddiadurwr, ymunodd Andrew â Phrifysgol Glyndwr Wrecsam i weithio mewn rheoli digwyddiadau cyn cychwyn ar ei swydd bresennol fel swyddog cysylltiadau cyfryngau'r brifysgol.

I gysylltu anfonwch e-bost a.price@glyndwr.ac.uk

 

Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Top