GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
wellbeing

Gofalu am eich lles mewn cyfnod gofidus

Mae ein darlithydd iechyd, Justine Mason, yn trafod y cysylltiad agos rhwng ein hiechyd corfforol a meddyliol a beth i'w wneud pan nad ydym yn gallu gwneud y pethau byddem fel arfer yn eu gwneud i edrych ar ôl ein hunain.

Read More
coronafirws

Coronafeirws: Gwahanu'r Gwir o'r Celwydd

Mae COVID-19 yn straen newydd o coronafeirws sydd wedi lledaenu’n fyd eang a newid ein ffordd o fyw. Ond beth yn union yw firws a beth allwn ni ei wneud i arafu'r lledaeniad? Mae Dr Neil Pickles, Deon Cysylltiol Cyfadran Celf, Gwyddoniaeth a Thechnoleg PGW, yma i esbonio.

Read More

Coronafeirws a Thwristiaeth – pam y bydd y diwydiant YN adfer

Mae twristiaeth yn ddiwydiant sydd yn fregus mewn argyfyngau fel y pandemig ond hefyd yn fedrus wrth adfer wedyn. Mae Dr Marcus Hansen, Arweinwr Rhaglen Lletygarwch, Twristoaeth a Digwyddiadau PGW, yn trafod sut y bydd y ddiwydiant yn adfer – a beth y bydd angen iddo newid.

Read More

Newid Hinsawdd: Pam Gymaint o Amheuaeth a Segurdod?

Os yw'r tywydd newidiol wedi gwneud i chi feddwl am newid hinsawdd, dylech ddarllen y cyntaf o gyfres o flogiau gan ein darlithydd David Sprake. Ynddo mae'n esbonio sut mae arbenigwyr hinsawdd yn penderfynu ar gonsensws a sut mae newid hinsawdd yn bendant yn digwydd.

Read More
bitcoin

Crypto-arian - arian y dyfodol neu sgam?

.

Read More
Top