GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Blog: Blog Darlithydd

Blog: Blog Darlithydd

Natur

Natur a Normalrwydd: Myfyrdodau Mam sy’n Gweithio ar y Gwibio dyddiol i’r Ysgol

Felly mae pethau yn rhyw fath o normal, ac eto dydyn nhw ddim. A sut ydym ni’n delio gyda hynny yn feddyliol? Sut ydan ni i fod i ymddwyn? Ai normalrwydd sydd gennym ni, ar hyn o bryd? Neu ai’n ôl bryd hynny oedd pethau’n normal?

Read More
Nyrs

Diwrnod Rhyngwladol y Nyrsys: Myfyrio, dweud diolch, a hel atgofion

Mae Diwrnod Rhyngwladol y Nyrsys yn ddiwrnod y mae Angela Williams, Uwch-ddarlithydd Nyrsio a chydweithwyr addysgwyr nyrsio ym Mhrifysgol Glyndŵr yn ei gydnabod yn flynyddol. Mae’n achlysur y mae’r tîm yn ei goffau, gan ddefnyddio’r diwrnod i ganmol llwyddiannau’r proffesiwn nyrsio.

Read More
Brechlyn Covid 19

Brechlyn Covid 19: Atebwyd Cwestiynau

Mae trafodaethau eang ar fynd am yr amrywiadau posibl i’r feirws a’r pryderon ynghylch pa mor effeithiol y gallai’r rhain fod yn erbyn y brechlyn ai peidio. Fe wnaethom ni ofyn i’r Athro Neil Pickes, Deon Cysylltiol Materion Academaidd ynglŷn â’i arbenigedd ar destun mwtaniad feirysol.

Read More
Football

Dadl Uwch Gynghrair Ewrop: Gwersi i'w dysgu i fyfyrwyr pêl-droed

Wrth i'r llwch setlo, mae Chris Hughes - Darlithydd Pêl-droed, Hyfforddi a'r Darlithydd Arbenigol Perfformio ym Mhrifysgol Glyndŵr – wedi dweud y bydd yn ddiddorol iawn i fyfyrwyr astudio digwyddiadau ychydig ddyddiau swrlwynt yn y gêm.

Read More
Line of Duty

Effaith Line of Duty – Dilyn gyrfa mewn Gwyddor Fforensig

Mae miliynau ar draws y wlad wedi bod yn dilyn y teledu’n frwd pob nos Sul tros y chwe wythnos diwethaf am un rheswm ac un rheswm yn unig: Line of Duty. Gyda’i natur llawn cyffro o’r cychwyn cyntaf, troadau gafaelgar, sawl diweddglo difrifol sy’n eich gadael ar fin y dibyn, a rhestr hir o acronymau, mae’r sioe yn cyrraedd copaon poblogrwydd newydd y gwanwyn hwn.

Read More
Top