GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Blog: Gyrfaoedd

Blog: Gyrfaoedd

myfyrwyr nyrsio

Llythyr Cariad at y GIG ar ei ben-blwydd yn 73 oed

Saithdeg tri o flynyddoedd ers sefydlu ein Gwasanaeth Iechyd Gwladol, mae Rachel Luty, myfyriwr trydedd flwyddyn BN (Anrh) Nyrs Gofrestredig (Oedolion) yn rhannu ei chariad tuag at y trysor yma sy’n eiddo i ni oll.

Read More
Celfddydau er Lles

CELFYDDYDAU ER LLES: CREU ER MWYN TEIMLO'N DDA

Mae'r darlithydd Iechyd Meddwl, Rachel Byron, yn rhannu ei meddyliau a'i syniadau ar gyfer creu a chrefftau i helpu ein lles yn ystod cyfnod heriol.

Read More
Symud Ymlaen ar ôl Diswyddiad

Symud Ymlaen ar ôl Diswyddiad

Mae Covid-19 wedi cael effaith ddinistriol ar sawl agwedd ar ein bywydau, yn enwedig yr economi. Yn anffodus, rydym wedi gweld cynnydd mewn diswyddiadau. Mae Laura Edwards yn edrych ar ddiswyddo a sut, gydag amser a chyda'r gefnogaeth gywir, y gall fod yn fendith cudd.

Read More
8 rheswm i ddysgu rhywbeth newydd yn y Flwyddyn Newydd

8 rheswm i ddysgu rhywbeth newydd yn y Flwyddyn Newydd

Roedd 2020 yn flwyddyn anodd, ond gall 2021 fod y flwyddyn y newidiodd eich bywyd er gwell drwy ddysgu rhywbeth newydd. Pa un ai a ydych chi am ddatblygu eich gyrfa, canfod swydd newydd, newid cyfeiriad neu ddysgu er pleser, gall dysgu rhywbeth newydd fod o fudd ichi mewn cymaint o wahanol ffyrdd.

Read More
Graddio - beth nesaf?

Graddio - beth nesaf?

Yn y lle cyntaf, llongyfarchiadau ichi ar raddio! Rydych chi wedi gweithio’n galed tros y tair blynedd diwethaf, a nawr, gyda gradd yn eich dwrn, rydych yn barod i gymryd eich camau cyntaf allan i’r byd.

Read More
Top