GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
blog cyrsiau prifysgol

Blog: cyrsiau prifysgol

dwylo yn yr awyr

Ydy hi’n amser i adennill eich lles?

Cam allweddol gyda adennill ein lles yw rhoi eich hun yn ôl tu ôl i’r olwyn drosiadol honno – gofyn i’n hunain, beth sydd o fewn fy rheolaeth? Ble ydw i am fynd, a sut ydw i am gyrraedd yno? Fe allwn ni wneud hyn mewn ffyrdd hynod hawdd.

Read More

BETH SY'N DIGWYDD NAWR?! CYNGOR I YMGEISWYR

Mae pandemig COVID-19 wedi golygu bod llawer o bethau bellach yn ymddangos i fyny yn yr awyr. A gwyddom fod hyn yn golygu bod gan lawer o fyfyrwyr sy'n disgwyl mynd i'r prifysgol ym mis Medi lawer mwy o gwestiynau am yr hyn sy'n digwydd nawr... mae ein rheolwr Derbyniadau, Andy Phillips yn ateb rhai o'ch cwestiynau.

Read More
Beth am Siarad am UCAS

Beth am Siarad am UCAS

Gall dewis pa brifysgol i fynd iddi a pha gwrs yr hoffech ei astudio fod yn anodd ond nid oes rhaid i wneud cais drwy UCAS fod - rydym wedi llunio rhai camau syml i'ch helpu i gwblhau a chyflwyno eich cais gyda cyn lleied o straen â phosibl.

Read More
Natur

Natur a Normalrwydd: Myfyrdodau Mam sy’n Gweithio ar y Gwibio dyddiol i’r Ysgol

Felly mae pethau yn rhyw fath o normal, ac eto dydyn nhw ddim. A sut ydym ni’n delio gyda hynny yn feddyliol? Sut ydan ni i fod i ymddwyn? Ai normalrwydd sydd gennym ni, ar hyn o bryd? Neu ai’n ôl bryd hynny oedd pethau’n normal?

Read More
Nyrs

Diwrnod Rhyngwladol y Nyrsys: Myfyrio, dweud diolch, a hel atgofion

Mae Diwrnod Rhyngwladol y Nyrsys yn ddiwrnod y mae Angela Williams, Uwch-ddarlithydd Nyrsio a chydweithwyr addysgwyr nyrsio ym Mhrifysgol Glyndŵr yn ei gydnabod yn flynyddol. Mae’n achlysur y mae’r tîm yn ei goffau, gan ddefnyddio’r diwrnod i ganmol llwyddiannau’r proffesiwn nyrsio.

Read More
Top