GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
blog cyrsiau prifysgol

Blog: cyrsiau prifysgol

merch ar beic

Adennill ein lles: Teithio mewn byd wedi C-19

Bod yn gorfforol egnïol yw un o’r pethau mwyaf llesol y gallwn ni ei wneud ar gyfer ein hiechyd a’n lles, ac eto fel arfer dyma’r peth cyntaf inni ollwng gafael arno pan fo pethau’n mynd yn anodd. Darllenwch y blog yma i ganfod sut y gallem ni adennill amser i fod yn gorfforol egnïol!

Read More
women smiling

Mae fy MA Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol wedi fy ngalluogi i gefnogi dioddefwyr trais domestig

Yn y blog hwn byddwch yn clywed sut mae astudio ei MA mewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol yma yn PGW wedi ei helpu yn ei rôl fel gweithiwr cymorth trais domestig.

Read More
women speaking

Ymatebwyr cyntaf i Fasnachu Pobl a’r cymorth maent yn ei gynnig

Un drosedd sydd yn cael sylw beirniadol ar draws y cwricwla yn ein rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig yma ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam yw testun Caethwasiaeth Fodern a Masnachu Pobl. Yn y blog hwn byddwch yn clywed gan ymatebwyr cyntaf troseddau o'r fath, sy'n gweithio i BAWSO.

Read More
ymarfer corff steil gwallt

Sut Mae eich Profiadau gyda Chynnyrch wedi Newid?

Gyda’r byd yn araf ddod allan o gyfyngiadau COVID, bu’r darlithydd Daniel Knox yn edrych yn ôl tros yr ychydig flynyddoedd diwethaf i weld sut mae byd dylunio cynnyrch wedi newid, ac yn benodol, sut mae’r ffordd rydym yn rhyngweithio a’n profiadau personol gyda chynnyrch wedi newid.

Read More
myfyrwyr nyrsio

Llythyr Cariad at y GIG ar ei ben-blwydd yn 73 oed

Saithdeg tri o flynyddoedd ers sefydlu ein Gwasanaeth Iechyd Gwladol, mae Rachel Luty, myfyriwr trydedd flwyddyn BN (Anrh) Nyrs Gofrestredig (Oedolion) yn rhannu ei chariad tuag at y trysor yma sy’n eiddo i ni oll.

Read More
Top