GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd: Edrych ar ôl eich Iechyd Meddwl yn y Cyfnod Clo

Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd: Edrych ar ôl eich Iechyd Meddwl yn y Cyfnod Clo

Ar gyfer Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd eleni, mae Laura Edwards yn cymryd cipolwg ar y pethau y gallwn eu gwneud i helpu ein lles meddyliol mewn cyfnod heriol.

Read More

Ffyrdd hawdd o fwyta’n iach ac yn rhatach

Gall fod yn anodd i fwyta'n iach fel myfyriwr prysur ar gyllid tyn. Ond mae yna ffyrdd o'i wneud yn haws, felly i ddathlu Wythnos Bwyta'n Iach, 28 Medi i Hydref 4, dyma awgrymiadau gall helpu.

Read More
Rydych chi’n fwy na’ch pwyntiau UCAS

Rydych chi’n fwy na’ch pwyntiau UCAS

Nid yw hi’n gyfrinach i ganlyniadau Lefel A fod rhywfaint yn wahanol eleni. Pa un ai a ydych chi’n hapus, yn siomedig, yn ail-sefyll neu’n apelio, neu os ydych chi wedi gadael ysgol sbel yn ôl, rydym ni yma i ddweud wrthoch chi – nid yw eich canlyniadau Lefel A yn bopeth.

Read More
croeso campws

Sut beth fydd astudio ym mis Medi: ein dull dysgu cyfunol

Os ydych chi’n poeni sut fydd Covid-19 yn effeithio’ch astudiaethau, dyma’n llysgennad myfyrwyr, Caroline Blair i sôn am ein dull dysgu cyfunol newydd.

Read More
Prif Awgrymiadau i hwyluso Clirio

Prif Awgrymiadau i hwyluso Clirio

Mae ein Tîm Derbyniadau profiadol yn delio â'r cyfnod Clirio bob blwyddyn, ac maent wedi llunio cwpl o awgrymiadau am glirio a'r gobaith yw y bydd hyn yn helpu i'ch roi ar ben ffordd.

Read More
Top