GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Blog PGW

Blog: Cymorth i fyfyrwyr

Gall dod i'r Brifysgol fod yn brofiad gwych sy'n gallu agor llu o gyfleoedd i chi yn ystod y blynyddoedd i ddod, ond rydym hefyd yn deall y gall hefyd fod yn amser llethol ac anodd i fyfyrwyr; boed yn addasu i fywyd oddi cartref, cyfarfod ffrindiau newydd neu astudio ar gyfer eich arholiadau.

Dilynwch ein blog am gyngor ac arweiniad ac i gael gwybod mwy am y cymorth y gallwch ei ddisgwyl yn ystod eich cyfnod ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Syniadau i Leihau Straen

Mae'n Fis Ymwybyddiaeth Straen ac rydyn ni wedi casglu syniadau ar gyfer lleihau straen a ble gellir cael cefnogaeth bellach.

Read More
Awgrymiadau ar gyfer datblygu'ch portffolio

Awgrymiadau ar gyfer datblygu'ch portffolio

Dyma staff a myfyrwyr ein hadran celf gydag awgrymiadau ar sut i ddatblygu eich portffolio ar gyfer cyfweliadau.

Read More
Symud Ymlaen ar ôl Diswyddiad

Symud Ymlaen ar ôl Diswyddiad

Mae Covid-19 wedi cael effaith ddinistriol ar sawl agwedd ar ein bywydau, yn enwedig yr economi. Yn anffodus, rydym wedi gweld cynnydd mewn diswyddiadau. Mae Laura Edwards yn edrych ar ddiswyddo a sut, gydag amser a chyda'r gefnogaeth gywir, y gall fod yn fendith cudd.

Read More
8 rheswm i ddysgu rhywbeth newydd yn y Flwyddyn Newydd

8 rheswm i ddysgu rhywbeth newydd yn y Flwyddyn Newydd

Roedd 2020 yn flwyddyn anodd, ond gall 2021 fod y flwyddyn y newidiodd eich bywyd er gwell drwy ddysgu rhywbeth newydd. Pa un ai a ydych chi am ddatblygu eich gyrfa, canfod swydd newydd, newid cyfeiriad neu ddysgu er pleser, gall dysgu rhywbeth newydd fod o fudd ichi mewn cymaint o wahanol ffyrdd.

Read More
Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd: Edrych ar ôl eich Iechyd Meddwl yn y Cyfnod Clo

Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd: Edrych ar ôl eich Iechyd Meddwl yn y Cyfnod Clo

Ar gyfer Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd eleni, mae Laura Edwards yn cymryd cipolwg ar y pethau y gallwn eu gwneud i helpu ein lles meddyliol mewn cyfnod heriol.

Read More
Top