GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Blog: Busnes

Blog: Busnes

Gobaith newydd - Dysgu o Raglen Rithwir

Gobaith newydd - Dysgu o Raglen Rithwir

Daeth yn amlwg fod y rhaglen, mewn sawl ffordd, yn bwysicach nag erioed. Roedd yr amgylchedd waith, mewn sawl achos, yn newid y tu hwnt i bob cydnabyddiaeth. Byddai'r angen am “ymyl” cystadleuol, a'r gallu i ddelio â newid yn bwysicach nag erioed o'r blaen.

Read More
Cyfle i amrywio'r sgiliau o fewn eich gweithlu

Cyfle i amrywio'r sgiliau o fewn eich gweithlu

Mae'r Tîm Menter yn adnabyddus am ein hymroddiad a'n brwdfrydedd am gyfleoedd dysgu a'n cydweithrediad â diwydiant. Ni fu erioed amser pwysicach i'r ddau beth hyn gael eu dwyn ynghyd.

Read More
Trowch eich ffocws at Ddatblygiad Proffesiynol

Trowch eich ffocws at Ddatblygiad Proffesiynol

Ar hyn o'r bryd, yn fwy nag erioed, mae gweithwyr eisiau gwybod bod ganddyn nhw sicrwydd swydd a dyfodol, felly mae Datblygiad Proffesiynol yn allweddol ar hyn o bryd - yn enwedig o gofio nad oes yr un ohonom ni mewn gwirionedd yn gwybod i ba gyfeiriad y gall ein ‘normal newydd’ ein llywio tuag at nesaf. Siawns na ddylen ni fod yn parhau i ganolbwyntio ar nod ein gyrfa?

Read More
Gwytnwch - y gair gwefr newydd?

Gwytnwch - y gair gwefr newydd?

Ni fu erioed amser mwy dybryd i canolbwyntio ar ddatblygu gwytnwch eich tîm rheoli ac arweinwyr eich sefydliad a'u harfogi â'r offer a'r technegau sy'n ofynnol i wrthsefyll sioc busnes...

Read More
Rhwydweithio Rhithwir ar gyfer Busnesau yn gweithio

Rhwydweithio Rhithwir ar gyfer Busnesau yn gweithio!

Naw mis i fewn i'r pandemig, mae'n ymddangos yn annhebyg y byddwn yn ysgwyd llaw nac yn cael y 'sgyrsiau coridor' hynny am beth amser eto ond diolch byth, mae digwyddiadau rhithwir yn golygu fod busnesau wedi gallu cynnal cyfleoedd rhwydweithio ar-lein gwerthfawr - rhywbeth sy'n debygol iawn o aros rhan o weithgaredd busnes yn y dyfodol ar ôl Covid19.

Read More
Top