GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Blog: Blog myfyrwyr

Blog: Blog myfyrwyr

netflix

Pum Sioe Netflix i’w Gwylio yn ystod cyfnod ‘Lockdown’

Gyda'r DU wedi'i gloi lawr, efallai'ch bod yn chwilio am adloniant i'w fwynhau tu hwnt i'ch astudiaethau. Gofynnon ni i'n cynulleidfa Instagram enwi eu hoff sioeau Netflix - a dyma'r mwyaf poblogaidd i chi gael eu gwylio.

Read More
Emma Tattum

Ydy o Werth Mynd i'r Brifysgol?

Ar ôl trafodaeth yn y cyfryngau ynglŷn ag a yw hi werth mynd i'r brifysgol, gofynnon ni i'n myfyrwraig Emma Tattum am ei barn hi.

Read More
care hands

Bywyd Myfyrwyr yn PGW: Gweithio wrth Astudio

Yn y cyntaf o gyfres o flogiau gan ein myfyrwraig Ophélie Lawson, rydym yn edrych ar fuddion a heriau gweithio wrth astudio.

Read More

Bywyd Myfyrwyr yn PGW: Gwirfoddoli wrth Astudio

Yn ail flog Ophélie Lawson mae hi'n dweud wrthym sut beth yw gwirfoddoli wrth astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam

Read More
teithio

Bywyd Myfyrwyr yn PGW: Teithio wrth Astudio

Yn y trydydd yn ei chyfres o flogiau, mae ein myfyrwyr trydedd flwyddyn Ophélie Lawson yn trafod ei phrofiadau o deithio wrth astudio.

Read More
Top