GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Symud Ymlaen ar ôl Diswyddiad

Symud Ymlaen ar ôl Diswyddiad

Mae Covid-19 wedi cael effaith ddinistriol ar sawl agwedd ar ein bywydau, yn enwedig yr economi. Yn anffodus, rydym wedi gweld cynnydd mewn diswyddiadau. Mae Laura Edwards yn edrych ar ddiswyddo a sut, gydag amser a chyda'r gefnogaeth gywir, y gall fod yn fendith cudd.

Read More
Campws Cyfeillgar i Hedgehog

Campws Cyfeillgar i Hedgehog

Mae'r hydref, ac mae'n amser unwaith eto am hetiau, sgarffiau, esgidiau trwm - a sgwrs arall eto am 'beth yn union yw sbeisys pwmpen beth bynnag?'. Mae hefyd yn amser y mae angen ychydig o gefnogaeth ar rai o'n hymwelwyr campws - am yr heriau annisgwyl y gall Noson Tân Gwyllt eu taflu atynt. Os nad oeddech eisoes wedi dyfalu, rwy'n sôn am ddraenogod.

Read More
8 rheswm i ddysgu rhywbeth newydd yn y Flwyddyn Newydd

8 rheswm i ddysgu rhywbeth newydd yn y Flwyddyn Newydd

Roedd 2020 yn flwyddyn anodd, ond gall 2021 fod y flwyddyn y newidiodd eich bywyd er gwell drwy ddysgu rhywbeth newydd. Pa un ai a ydych chi am ddatblygu eich gyrfa, canfod swydd newydd, newid cyfeiriad neu ddysgu er pleser, gall dysgu rhywbeth newydd fod o fudd ichi mewn cymaint o wahanol ffyrdd.

Read More
Addurno ar Gyllideb

Addurno ar Gyllideb

Mae’n bosib y bydd y Nadolig yn dawelach eleni ac mi fyddwn ni gyd yn treulio mwy o amser gartref. Mwy fyth o reswm i fynd ati i addurno, ac mae’n Ddiwrnod Gwisgo’r Goeden ar Ragfyr 1, felly’r amser perffaith i ddechrau cynllunio. Dim arian? Peidiwch â phoeni – rydym ni wedi meddwl am awgrymiadau gwych ichi fedru addurno eich llety myfyrwyr ar gyfer tymor y Nadolig ar gyllideb.

Read More
NANoWriMo

Sut i Goncro Mis Ysgrifennu Nofel Cenedlaethol

Mae llawer ohonom yn teimlo fod ‘na nofel yn llechu ynom ni, felly does dim amser gwell i gymryd camau i wneud i’r peth ddigwydd na mis Tachwedd - Mis Ysgrifennu Nofel Cenedlaethol. Yma mae cyn-fyfyrwraig o PGW ac awdur cyhoeddedig, Natalie Roberts, yn rhannu awgrymiadau ar sut i chwalu NaNoWriMo.

Read More
Top