GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
mental health

Pum ffordd o edrych ar ôl eich iechyd meddwl wrth astudio

I amlygu Diwrnod Cenedlaethol Iechyd Meddwl Prifysgol mae'n fyfyrwraig Natalie Roberts wedi ysgrifennu am bum ffordd i edrych ar ôl eich iechyd meddwl wrth astudio.

Read More
Dydd Gŵyl Dewi 2018

Dydd Gŵyl Dewi 2019

Dydd Gŵyl Dewi Hapus!

Read More
Eurovision

Rhestr Chwarae'r Eurovision

Graddiodd Jamie mewn Darlledu, Newyddiaduriaeth a’r Cyfryngau Chyfathrebu ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam ac ar hyn o bryd mae’n paratoi ar gyfer ei ‘wyliau gweithio’ yn Lisbon, ble bydd yn adrodd ar rownd gynderfynol Cystadleuaeth Cân yr Eurovision.

Read More
campus

ENWAU O AMGYLCH Y CAMPWS – PWY OEDDEN NHW?

Mae cymaint o enwau yn gyfarwydd inni wrth gerdded o amgylch campws Prifysgol Glyndŵr Wrecsam. Tra eich bod chi’n gwybod efallai ble mae Theatr Nick Whitehead, wyddoch chi pwy oedd o? Dyma ichi ‘pwy yw pwy’ ar gyfer enwau ein hadeiladau.

Read More
10 Prif Ddigwyddiad o 2018

10 Prif Ddigwyddiad o 2018

Roedd 2018 yn flwyddyn fawr inni yn Glyndŵr Wrecsam. Gwnaethon ni troi ein deg oed! Dyma gipolwg ar ran o'n hoff ddigwyddiadau!

Read More
Top