GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Gwytnwch - y gair gwefr newydd?

Gwytnwch - y gair gwefr newydd?

Ni fu erioed amser mwy dybryd i canolbwyntio ar ddatblygu gwytnwch eich tîm rheoli ac arweinwyr eich sefydliad a'u harfogi â'r offer a'r technegau sy'n ofynnol i wrthsefyll sioc busnes...

Read More
Rhwydweithio Rhithwir ar gyfer Busnesau yn gweithio

Rhwydweithio Rhithwir ar gyfer Busnesau yn gweithio!

Naw mis i fewn i'r pandemig, mae'n ymddangos yn annhebyg y byddwn yn ysgwyd llaw nac yn cael y 'sgyrsiau coridor' hynny am beth amser eto ond diolch byth, mae digwyddiadau rhithwir yn golygu fod busnesau wedi gallu cynnal cyfleoedd rhwydweithio ar-lein gwerthfawr - rhywbeth sy'n debygol iawn o aros rhan o weithgaredd busnes yn y dyfodol ar ôl Covid19.

Read More
Tyfu'r tîm 'o adref'

Tyfu'r tîm 'o adref'

Ar adeg pan fo llawer o fusnesau yn cael eu gorfodi i wneud penderfyniadau anodd ynghylch dyfodol eu gweithwyr, rydym yn hynod ffodus ein bod mewn sefyllfa i dyfu ein Tîm Menter

Read More

Beth all Arloesedd olygu i'ch busnes?

Fe hoffen ni symlhau rhai o'r rhwystrau y byddwch o bosib yn eu gwynebu wrth edrych at beth all arloesi ei olygu i'ch busnes, ac edrych ar sut y gallem ni fel tim eich helpu i archwilio sut y gall eich busnes elwa o wneud arloesedd yn fwy o flaenoriaeth; er mwyn tyfu eich busnes ac aros yn gystadleuol yn eich sector.

Read More
Awgrymiadau ar gyfer datblygu'ch portffolio

Awgrymiadau ar gyfer datblygu'ch portffolio

Dyma staff a myfyrwyr ein hadran celf gydag awgrymiadau ar sut i ddatblygu eich portffolio ar gyfer cyfweliadau.

Read More
Top