GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

Myfyriwr Israddedig i PhD: Stori Ysbrydoledig Paige o Astudio Gwyddoniaeth

At ysgol uwchradd, dywedwyd wrthyf y byddwn yn methu fy arholiadau gwyddoniaeth. Gostyngodd hyn fy hyder gymaint nes i mi benderfynu nad dilyn gwyddoniaeth oedd y llwybr iawn i mi. Fodd bynnag, penderfynais roi un cyfle olaf iddo yn WGU. Fe agorodd fy mywyd i gymaint o gyfleoedd. Rwy'n dal i fethu ei gredu.

Read More

Myfyrio ar y cymorth cymunedol a roddodd PGW yn ystod pandemig Covid-19

I nodi dechrau Wythnos Gwyddoniaeth Prydain ar Mawrth 5 a Diwrnod Iechyd y Byd ar Ebrill 7, roeddem yn meddwl y byddem yn bachu ar y cyfle i dynnu sylw a myfyrio ar ymdrechion anhygoel staff a myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam tros y flwyddyn ddiwethaf.

Read More
Trowch eich ffocws at Ddatblygiad Proffesiynol

Trowch eich ffocws at Ddatblygiad Proffesiynol

Ar hyn o'r bryd, yn fwy nag erioed, mae gweithwyr eisiau gwybod bod ganddyn nhw sicrwydd swydd a dyfodol, felly mae Datblygiad Proffesiynol yn allweddol ar hyn o bryd - yn enwedig o gofio nad oes yr un ohonom ni mewn gwirionedd yn gwybod i ba gyfeiriad y gall ein ‘normal newydd’ ein llywio tuag at nesaf. Siawns na ddylen ni fod yn parhau i ganolbwyntio ar nod ein gyrfa?

Read More

Dathlu Diwrnod Rhyngwladol o Fenywod Mewn Gwyddionaeth

Enillydd gwobr 'Inspire!' yn agor fynny ar sut y gwnaeth astudio yn brifysgol Glyndwr newid ei bywyd, a pham ei bod bellach yn annog eraill i ddilyn eu breuddwydion i astudio gwyddoniaeth

Read More
student on computer

Barn Myfyriwr ar Fanteision Dysgu Cyfunol

Rydym wedi bod yn gweithio ar ein Fframwaith Dysgu Gweithredol ers tro bellach, gan gyfuno addysgu ar y campws gydag adnoddau dysgu ar-lein a chymorth y gellir eu cyrchu unrhyw le ar unrhyw adeg. Dyma'r myfyriwr Charlie Parker yn son am ei phrofiad o ddysgu cyfunol.

Read More
Top