GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
lauren warner

Ar y rhawd: Fy niwrnod fel swyddog heddlu

Yn dilyn digwyddiad efelychiad o safle trosedd a gynhaliwyd fis diwethaf, fe siaradom ni gyda Lauren, myfyrwraig plismona oedd yn rhan o’r tîm ar gyfer yr ymarfer i glywed ei barn hi am y diwrnod, ac a fu’r profiad o gymorth iddi gyda’i hastudiaethau.

Read More
group

Sut i Oroesi Prosiect Grŵp

Mae gwaith grŵp yn elfen o bron pob cwrs gradd. Caru nhw neu gasáu nhw, ni allech osgoi nhw, felly dyma sut i gael y gorau ohonynt.

Read More
gwneud i'ch pres fynd ymhellach

Sut i Wneud i'ch Benthyciad i Fyfyrwyr Fynd Ymhellach

Gall y tro cyntaf i daliad benthyciad i fyfyrwyr lanio'ch cyfrif banc fod yn un hudolus. Ond hyd yn oed os ydych yn ofalus â'ch pres o'r cychwyn, gall pethau fynd yn dynn arnoch yn gyflym. Gyda llety i dalu amdano a bwyd i'w brynu, mae'r ystrydeb o fyfyriwr tlawd yn ystrydeb sy'n gwneud llawer o synnwyr.

Read More

CYFRAITH A THREFN: FY NGHIPOLWG AR FYWYD FEL MYFYRIWR TROSEDDEG

Aeth Hannah Lea i sesiwn flasu Troseddeg & Chyfiawnder Troseddol yma yn y brifysgol - darllenwch am ei phrofiad yma.

Read More

O theori i ymarfer: sut gwnaeth y brifysgol fy mharatoi ar gyfer bod yn newyddiadurwr yng nghwpan y byd

Mae Calum Rice-Coates, a raddiodd mewn newyddiaduriaeth o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam, wedi bod yn dilyn Cwpan y Byd tros yr wythnosau diwethaf – fel newyddiadurwr ar interniaeth gyda gwefan chwaraeon, Real Sport. Bu’n siarad gyda ni am ei brofiadau – a sut helpodd ei astudiaethau i’w baratoi ar gyfer y rôl.

Read More
Top