GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
hanes lleol

Darganfod hanes ar garreg ein drws

Mae ein darlithwyr hanes Peter Bolton a Kathryn Ellis yn ail-ddarganfod y mannau hanesyddol o amgylch y campws ar gyfer Mis Cymunedol a Hanes Lleol.

Read More
straeon

Myfyrwyr yn Cymryd Rhan ym Mis Rhannwch Stori

Mae rhannu straeon gyda’n gilydd yn ysbrydoli, yn uno ac yn addysgu. I ddathlu mis Rhannwch Strori, gofynnodd Laura Edwards i rai o’n myfyrwyr Ysgrifennu Creadigol rannu eu straeon, a sôn am y straeon sydd yn eu hysbrydoli.

Read More
Diwrnod Creadigrwydd ac Arloesi y Byd logo

Diwrnod Creadigrwydd ac Arloesi y Byd: Ble gall llwybr creadigol eich arwain yn eich bywyd

I nodi’r diwrnod, rydym am ddathlu’r arbenigedd creadigol sydd gennym ni’n fewnol yma yn PGW. Gyda chefndir lliwgar ar draws y sector manwerthu ac angerdd aruthrol tuag at ddylunio, mae Daniel yn sôn wrthym am ei ganfyddiad o greadigedd a ble gall llwybr creadigol eich arwain yn eich bywyd.

Read More
Cyfle i amrywio'r sgiliau o fewn eich gweithlu

Cyfle i amrywio'r sgiliau o fewn eich gweithlu

Mae'r Tîm Menter yn adnabyddus am ein hymroddiad a'n brwdfrydedd am gyfleoedd dysgu a'n cydweithrediad â diwydiant. Ni fu erioed amser pwysicach i'r ddau beth hyn gael eu dwyn ynghyd.

Read More
Snowdonia National Park

Darganfyddwch y Mannau Prydferth Syfrdanol o Hardd sydd ar ein Stepen Ddrws

Wyddoch chi fod Wrecsam megis 30 milltir o Barc Cenedlaethol Eryri? Hyn yn oed yn agosach mae Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, sydd yn cynnwys Safle Treftadaeth y Byd Traphont Ddŵr Pontcysyllte. Mae Laura Edwards yn nodi Pythefnos Darganfod Parciau Cenedlaethol gyda thaith wib o’n hatyniadau awyr agored cyfagos.

Read More
Top