GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Gobaith newydd - Dysgu o Raglen Rithwir

Gobaith newydd - Dysgu o Raglen Rithwir

Daeth yn amlwg fod y rhaglen, mewn sawl ffordd, yn bwysicach nag erioed. Roedd yr amgylchedd waith, mewn sawl achos, yn newid y tu hwnt i bob cydnabyddiaeth. Byddai'r angen am “ymyl” cystadleuol, a'r gallu i ddelio â newid yn bwysicach nag erioed o'r blaen.

Read More
Brechlyn Covid 19

Brechlyn Covid 19: Atebwyd Cwestiynau

Mae trafodaethau eang ar fynd am yr amrywiadau posibl i’r feirws a’r pryderon ynghylch pa mor effeithiol y gallai’r rhain fod yn erbyn y brechlyn ai peidio. Fe wnaethom ni ofyn i’r Athro Neil Pickes, Deon Cysylltiol Materion Academaidd ynglŷn â’i arbenigedd ar destun mwtaniad feirysol.

Read More
Football

Dadl Uwch Gynghrair Ewrop: Gwersi i'w dysgu i fyfyrwyr pêl-droed

Wrth i'r llwch setlo, mae Chris Hughes - Darlithydd Pêl-droed, Hyfforddi a'r Darlithydd Arbenigol Perfformio ym Mhrifysgol Glyndŵr – wedi dweud y bydd yn ddiddorol iawn i fyfyrwyr astudio digwyddiadau ychydig ddyddiau swrlwynt yn y gêm.

Read More
Line of Duty

Effaith Line of Duty – Dilyn gyrfa mewn Gwyddor Fforensig

Mae miliynau ar draws y wlad wedi bod yn dilyn y teledu’n frwd pob nos Sul tros y chwe wythnos diwethaf am un rheswm ac un rheswm yn unig: Line of Duty. Gyda’i natur llawn cyffro o’r cychwyn cyntaf, troadau gafaelgar, sawl diweddglo difrifol sy’n eich gadael ar fin y dibyn, a rhestr hir o acronymau, mae’r sioe yn cyrraedd copaon poblogrwydd newydd y gwanwyn hwn.

Read More
Celfddydau er Lles

CELFYDDYDAU ER LLES: CREU ER MWYN TEIMLO'N DDA

Mae'r darlithydd Iechyd Meddwl, Rachel Byron, yn rhannu ei meddyliau a'i syniadau ar gyfer creu a chrefftau i helpu ein lles yn ystod cyfnod heriol.

Read More
Top