GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Marchnata Moesol – A fedrwn ni achub y ‘Rangtang’ a dal i wneud arian?

Marchnata Moesol – A fedrwn ni achub y ‘Rangtang’ a dal i wneud arian?

Mae busnes modern yn gweddnewid y ffordd rydym yn meddwl am lwyddiant, ac mewn achosion eithafol, goroesi, yn enwedig yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni gydag arferion busnes cynaliadwy ac effaith werdd yn cael sylw amlwg. Pa gwmnïau mawr fydd dal gyda ni ‘sgwn i yn 2030…pwy a ŵyr?

Read More
lauren warner

Ar y rhawd: Fy niwrnod fel swyddog heddlu

Yn dilyn digwyddiad efelychiad o safle trosedd a gynhaliwyd fis diwethaf, fe siaradom ni gyda Lauren, myfyrwraig plismona oedd yn rhan o’r tîm ar gyfer yr ymarfer i glywed ei barn hi am y diwrnod, ac a fu’r profiad o gymorth iddi gyda’i hastudiaethau.

Read More
group

Sut i Oroesi Prosiect Grŵp

Mae gwaith grŵp yn elfen o bron pob cwrs gradd. Caru nhw neu gasáu nhw, ni allech osgoi nhw, felly dyma sut i gael y gorau ohonynt.

Read More
gwneud i'ch pres fynd ymhellach

Sut i Wneud i'ch Benthyciad i Fyfyrwyr Fynd Ymhellach

Gall y tro cyntaf i daliad benthyciad i fyfyrwyr lanio'ch cyfrif banc fod yn un hudolus. Ond hyd yn oed os ydych yn ofalus â'ch pres o'r cychwyn, gall pethau fynd yn dynn arnoch yn gyflym. Gyda llety i dalu amdano a bwyd i'w brynu, mae'r ystrydeb o fyfyriwr tlawd yn ystrydeb sy'n gwneud llawer o synnwyr.

Read More

CYFRAITH A THREFN: FY NGHIPOLWG AR FYWYD FEL MYFYRIWR TROSEDDEG

Aeth Hannah Lea i sesiwn flasu Troseddeg & Chyfiawnder Troseddol yma yn y brifysgol - darllenwch am ei phrofiad yma.

Read More
Top