GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Mae’r Diwydiant Pêl-droed eich Angen CHI!

Mae’r Diwydiant Pêl-droed eich Angen CHI!

Mae’r dyddiau pan oedd unrhyw un yn gallu cael gafael ar chwiban a dod yn hyfforddwr pêl-droed wedi hen fynd. Mae angen arbenigwyr proffesiynol erbyn hyn ar y gêm hardd.

Read More
Mae iechyd yn newid – byddwch yn rhan o’r chwyldro!

Mae iechyd yn newid – byddwch yn rhan o’r chwyldro!

Am gannoedd o flynyddoedd, rydym wedi ystyried y corff i fod yn beiriant a salwch/afiechyd yn arwydd bod diffyg ar y peiriant hwnnw. Ond ai dyma’r darlun llawn?

Read More
Marchnata Moesol – A fedrwn ni achub y ‘Rangtang’ a dal i wneud arian?

Marchnata Moesol – A fedrwn ni achub y ‘Rangtang’ a dal i wneud arian?

Mae busnes modern yn gweddnewid y ffordd rydym yn meddwl am lwyddiant, ac mewn achosion eithafol, goroesi, yn enwedig yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni gydag arferion busnes cynaliadwy ac effaith werdd yn cael sylw amlwg. Pa gwmnïau mawr fydd dal gyda ni ‘sgwn i yn 2030…pwy a ŵyr?

Read More
lauren warner

Ar y rhawd: Fy niwrnod fel swyddog heddlu

Yn dilyn digwyddiad efelychiad o safle trosedd a gynhaliwyd fis diwethaf, fe siaradom ni gyda Lauren, myfyrwraig plismona oedd yn rhan o’r tîm ar gyfer yr ymarfer i glywed ei barn hi am y diwrnod, ac a fu’r profiad o gymorth iddi gyda’i hastudiaethau.

Read More
group

Sut i Oroesi Prosiect Grŵp

Mae gwaith grŵp yn elfen o bron pob cwrs gradd. Caru nhw neu gasáu nhw, ni allech osgoi nhw, felly dyma sut i gael y gorau ohonynt.

Read More
Top