GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BETH SY'N DIGWYDD NAWR?! CYNGOR I YMGEISWYR

Mae pandemig COVID-19 wedi golygu bod llawer o bethau bellach yn ymddangos i fyny yn yr awyr. A gwyddom fod hyn yn golygu bod gan lawer o fyfyrwyr sy'n disgwyl mynd i'r prifysgol ym mis Medi lawer mwy o gwestiynau am yr hyn sy'n digwydd nawr... mae ein rheolwr Derbyniadau, Andy Phillips yn ateb rhai o'ch cwestiynau.

Read More
Dynion yn gofleidio

Y Wyddoniaeth y tu ôl i Gofleidio, ac Ymlaen â’r Sioe ar Gyfer Theatrau

Roedd Mai 17eg, neu ‘ddiwrnod y cofleidio’ yn ôl y cyfryngau, yn ddiwrnod a welodd miliynau o bobl ar draws y DU yn ailgysylltu gydag anwyliaid, diwrnod ble roedd modd mynychu hoff leoliadau (dan do) ac efallai hyn yn oed fynd ar awyren i fan cynhesach, wrth inni gymryd cam yn agosach at normalrwydd yn y frwydr yn erbyn COVID-19.

Read More
Natur

Natur a Normalrwydd: Myfyrdodau Mam sy’n Gweithio ar y Gwibio dyddiol i’r Ysgol

Felly mae pethau yn rhyw fath o normal, ac eto dydyn nhw ddim. A sut ydym ni’n delio gyda hynny yn feddyliol? Sut ydan ni i fod i ymddwyn? Ai normalrwydd sydd gennym ni, ar hyn o bryd? Neu ai’n ôl bryd hynny oedd pethau’n normal?

Read More
Beth am Siarad am UCAS

Beth am Siarad am UCAS

Gall dewis pa brifysgol i fynd iddi a pha gwrs yr hoffech ei astudio fod yn anodd ond nid oes rhaid i wneud cais drwy UCAS fod - rydym wedi llunio rhai camau syml i'ch helpu i gwblhau a chyflwyno eich cais gyda cyn lleied o straen â phosibl.

Read More
Nyrs

Diwrnod Rhyngwladol y Nyrsys: Myfyrio, dweud diolch, a hel atgofion

Mae Diwrnod Rhyngwladol y Nyrsys yn ddiwrnod y mae Angela Williams, Uwch-ddarlithydd Nyrsio a chydweithwyr addysgwyr nyrsio ym Mhrifysgol Glyndŵr yn ei gydnabod yn flynyddol. Mae’n achlysur y mae’r tîm yn ei goffau, gan ddefnyddio’r diwrnod i ganmol llwyddiannau’r proffesiwn nyrsio.

Read More
Top