GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Calon

Adennill lles: Tosturi dewr ac iechyd y cyhoedd

Tros gyfnod y pandemig rydw i wedi dod i gydnabod ac ystyried tosturi dewr fel elfen, ac efallai yr elfen ganolog mewn system iechyd y cyhoedd effeithiol – a chymdeithas hapus ac iach yn fwy eang. Gadewch imi egluro pam.

Read More
Peirianneg

Pŵer Peirianneg – Cnoi Cil yn ystod Wythnos Technoleg Cymru

Un o lawer o ddisgyblaethau sydd wedi bod yn rhan annatod o’r ymateb i’r pandemig a’r adferiad yw Peirianneg. Mae’r sector addysg wedi ei drawsnewid wrth i ystafelloedd dosbarth newid i fod yn rhithwir dros nos; roedd, ac mae, galw mawr am beirianwyr, i gefnogi sefydliadau gofal iechyd i ddefnyddio offer technegol yn gywir ac yn effeithiol;

Read More
Rhandir

Adennill lles: Byw a bod yn yr ardd

Mae hi wedi bod yn flwyddyn anarferol a gall sicrhau bod eich lles yn ôl ar y trywydd iawn deimlo fel ymdrech go iawn. Nod y blog yma yw dangos bod yr ateb efallai yno o’ch blaen chi - yn rhad, yn amlbwrpas, ac ar gael 24 awr y dydd, i’ch helpu i fod yn iach yn feddyliol ac yn gorfforol.

Read More
dwylo yn yr awyr

Ydy hi’n amser i adennill eich lles?

Cam allweddol gyda adennill ein lles yw rhoi eich hun yn ôl tu ôl i’r olwyn drosiadol honno – gofyn i’n hunain, beth sydd o fewn fy rheolaeth? Ble ydw i am fynd, a sut ydw i am gyrraedd yno? Fe allwn ni wneud hyn mewn ffyrdd hynod hawdd.

Read More
Data sy'n gyrru Marchnata Digidol

Data sy'n gyrru Marchnata Digidol

Cyflwyniad ysgafn i'r defnydd o ddata wrth farchnata - pam fod busnesau'n casglu data a sut a pham maen nhw'n eu defnyddio.

Read More
Top