GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Canllaw i oroesi'r brifysgol

Mewnwyr PGW:Canllaw i ddod drwy'r brifysgol

Sut mae, fy enw i ydy Ebony ac rwy ar hyn o bryd yn astudio yn fy ail flwyddyn o'r cwrs Lletygarwch, Twristiaeth a Rheoli Digwyddiadau yma ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam. Dyma fy nghanllaw mewnwr i ddod drwy'r brifysgol.

Read More
Mewnwyr PGW: Bod yn rhan o gymdeithas

Mewnwyr PGW: Bod yn rhan o gymdeithas

P'un a ydych chi'n chwilio am ddiddordeb newydd neu eisiau cwrdd â ffrindiau newydd, gall cymdeithasau ddod â phawb at ei gilydd o wahanol gyrsiau i fwynhau diddordeb megis ffuglen-wyddonol, cerddoriaeth, trosedddeg neu gelf. Os ydych chi'n meddwl am ymuno â chymdeithas, peidiwch â theimlo bod rhaid ichi aros tan Ffair y Glasfyfyrwyr nesaf, achos allwch chi ymuno ar unrhyw adeg o'r flwyddyn!

Read More
Prifysgol v Yr Ysgol - Beth yw'r gwahaniaeth?

Prifysgol v Yr Ysgol - Beth yw'r gwahaniaeth?

Er bod mynychu'r brifysgol yn estyniad o'ch astudiaethau, weithiau gall y gwahaniaethau y byddwch chi'n dod ar eu traws rhwng yr ysgol a'r brifysgol fod yn dipyn o ysgwytwad diwylliannol

Read More
Bwrlwm yr Hydref yn Wrecsam a Gogledd Cymru

Bwrlwm yr Hydref yn Wrecsam a Gogledd Cymru

Yn ogystal â chyffro Wythnos y Glas a blwyddyn newydd y brifysgol, mae mae tunnell fetrig o bethau i'w gwneud yn Wrecsam a Gogledd Cymru yn ystod y misoedd nesaf.

Read More
Cadw'n ddiogel yn y Brifysgol

Cadw'n ddiogel yn y Brifysgol

Fel arfer mae cymaint yn mynd ymlaen yn y brifysgol mae'n hi'n hawdd cymryd eich diogel yn ganiataol ond mae diogelwch myfyrwyr yn flaenoriaeth i bob Brifysgol.

Read More
Top