GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Rydych chi’n fwy na’ch pwyntiau UCAS

Rydych chi’n fwy na’ch pwyntiau UCAS

Nid yw hi’n gyfrinach i ganlyniadau Lefel A fod rhywfaint yn wahanol eleni. Pa un ai a ydych chi’n hapus, yn siomedig, yn ail-sefyll neu’n apelio, neu os ydych chi wedi gadael ysgol sbel yn ôl, rydym ni yma i ddweud wrthoch chi – nid yw eich canlyniadau Lefel A yn bopeth.

Read More
A ddylwn i fynd i’r brifysgol eleni neu ohirio

A ddylwn i fynd i’r brifysgol eleni, neu ohirio?

Gyda phopeth sy’n digwydd yn y byd ar hyn o bryd, mae’n gwestiwn y mae llawer o bobl yn ei ystyried - a ddylwn i fynd i’r brifysgol eleni, neu aros?

Read More
croeso campws

Sut beth fydd astudio ym mis Medi: ein dull dysgu cyfunol

Os ydych chi’n poeni sut fydd Covid-19 yn effeithio’ch astudiaethau, dyma’n llysgennad myfyrwyr, Caroline Blair i sôn am ein dull dysgu cyfunol newydd.

Read More
wellbeing

Gofalu am eich lles mewn cyfnod gofidus

Mae ein darlithydd iechyd, Justine Mason, yn trafod y cysylltiad agos rhwng ein hiechyd corfforol a meddyliol a beth i'w wneud pan nad ydym yn gallu gwneud y pethau byddem fel arfer yn eu gwneud i edrych ar ôl ein hunain.

Read More
netflix

Pum Sioe Netflix i’w Gwylio yn ystod cyfnod ‘Lockdown’

Gyda'r DU wedi'i gloi lawr, efallai'ch bod yn chwilio am adloniant i'w fwynhau tu hwnt i'ch astudiaethau. Gofynnon ni i'n cynulleidfa Instagram enwi eu hoff sioeau Netflix - a dyma'r mwyaf poblogaidd i chi gael eu gwylio.

Read More
Top