Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Blog PGW

Blog Prifysgol Glyndwr Wrecsam

Croeso i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam.  Wedi'i ysgrifennu gan fyfyrwyr a staff presennol ein nod yw rhoi mewnweledig i ba beth yw astudio yma; yn cynnig awgrymiadau helpfawr ac ateb cwestiynau ar gyfer unrhyw ddarpar fyfyrwyr sy'n ystyried gwneud cais i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Mae ein postiadau'n amrywio o wybodaeth am eich cwrs a'ch bywyd campws i newyddion a digwyddiadau sy'n digwydd yn yr ardal leol. Byddwn ni hefyd yn cwmpasu rhai o'r materion mwy cenedlaethol sy'n affeithio ar y sector addysg.

Awgrymiadau ar gyfer y blog neu'n dymuno ymuno â'r sgwrs? Trydarwch ar @glyndwruni gan ddefnyddio'r hashtag #wgublog

Prifysgol v Yr Ysgol - Beth yw'r gwahaniaeth?

Prifysgol v Yr Ysgol - Beth yw'r gwahaniaeth?

Er bod mynychu'r brifysgol yn estyniad o'ch astudiaethau, weithiau gall y gwahaniaethau y byddwch chi'n dod ar eu traws rhwng yr ysgol a'r brifysgol fod yn dipyn o ysgwytwad diwylliannol

Read More
Bwrlwm yr Hydref yn Wrecsam a Gogledd Cymru

Bwrlwm yr Hydref yn Wrecsam a Gogledd Cymru

Yn ogystal â chyffro Wythnos y Glas a blwyddyn newydd y brifysgol, mae mae tunnell fetrig o bethau i'w gwneud yn Wrecsam a Gogledd Cymru yn ystod y misoedd nesaf.

Read More
Ymdopi ag iselder yn y brifysgol

Ymdopi ag iselder yn y brifysgol

Mae'n gyffredin i fyfyrwyr gael cyfnodau o straen tra byddant yn y brifysgol ac yn rheoli llwyth o gyfrifoldebau newydd, ond beth os nad yw'r teimlad yn mynd i ffwrdd?

Read More
10 profiad awyr agored gwych yng Ngogledd Cymru

10 profiad awyr agored gwych yng Ngogledd Cymru

Wedi'i ethol yn un o'r lleoedd gorau i ymweld â nhw gan Lonely Planet, beth sy'n gwneud Gogledd Cymru mor arbennig?

Read More
Cadw'n ddiogel yn y Brifysgol

Cadw'n ddiogel yn y Brifysgol

Fel arfer mae cymaint yn mynd ymlaen yn y brifysgol mae'n hi'n hawdd cymryd eich diogel yn ganiataol ond mae diogelwch myfyrwyr yn flaenoriaeth i bob Brifysgol.

Read More

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Top