GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Pam dewis ni

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Pam dewis ni

Er y gallai'r ffordd y byddwn yn darparu rhai o'r gwasanaethau a'r cyfleusterau a ddarparwn ar gyfer ein myfyrwyr fod wedi newid oherwydd y pandemig COVID-19, mae'r brifysgol yn parhau i fod yn gwbl ymrwymedig i ddarparu amrywiaeth ardderchog o gymorth i fyfyrwyr, gwasanaethau myfyrwyr a chyfleusterau i wella eich astudiaethau academaidd. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Mae ein prifysgol yn lle bywiog, cyfeillgar lle caiff dysgu a dyfol pob myfyriwr sylw personol.

Dewis cwrs

Dewis cwrs

Mae profiad ymarferiol wrth wraidd pob un o'n cyrsiau er mwyn datblygu'r wybodaeth sydd ei hangen ar gyfer eich dewis yrfa.


Mwy am ein cyrsiau

Ein Lleoliad

Lleoliad

Awyrgylch trefol bywiog, diwylliant Cymru, canolbwynt ar gyfer y celfyddydau, adloniant, bwyta allan a siopa.


Mwy am ein lleoliad

Cyfleusterau

Cyfleusterau

Mae gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam amrediad eang o gyfleusterau sy'n cefnogi'r cyrsiau rydym yn eu cynnig ar ein campysau.


Mwy am ein cyfleusterau
Deg Prif Reswm

Ein hymchwil

Ein hymchwil

Mae'r Brifysgol yn arbenigo mewn ymchwil cymhwysol, sy'n golygu bod gan ei hymchwil effaith uniongyrchol ar gymdeithas a diwydiant.


Mwy am ein hymchwil

Bywyd Myfyrwyr

Bywyd Myfyrwyr

Bydd eich bywyd fel myfyriwr yn rhan bwyssig o'ch profiad prifysgol ac yn rhywbeth y byddwch yn ei gofio am byth.


Mwy am fywyd myfyrwyr

Ein hanes

Ein hanes

Cychwynnodd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn 2008 ac mae wedi ei henwi ar ol ysgolhaid ac arwr o'r enw Owain Glyndŵr.


Mwy am ein hanes
Ein llwyddiant

Ein llwyddiant

Top