Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Astudio tramor gydag Erasmus+

Astudio Tramor gydag Erasmus+

Mae astudio tramor yn gyffrous, yn heriol a bob amser yn werth chweil. Bydd yn hybu eich datblygiad personol, gwella eich hyder ac yn cynnig profiadau unigryw i chi.

 

Mae rhaglen Erasmus+ yr UE yn darparu grantiau i fyfyrwyr Prifysgol Glynd┼Ár ddilyn rhan o'u cwrs mewn gwlad arall, fel arfer am un semester. Mae cyfleoedd i astudio tramor ar gael mewn Celf a Dylunio (Bwlgaria, Y Ffindir, Ffrainc, Yr Iseldiroedd, Gwlad Pwyl) ac mewn Troseddeg (Sweden), a gall myfyrwyr Gwaith Ieuenctid a Chymuned ymgymryd â lleoliadau tramor (cytunir ar wledydd yn unigol).

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag erasmus@glyndwr.ac.uk

Top