GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Wrecsam

Wrecsam
Crwydro'r ardal

Yn swatio yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, ychydig dros y ffin â Lloegr - a gyda mynediad i rai o olygfeydd harddaf Cymru un ffordd a bwrlwm dinasoedd Gogledd-orllewin Lloegr y ffordd arall - mae Wrecsam wedi'i lleoli yn berffaith i ddarparu popeth sydd ei angen arnoch i gael amser anhygoel!

Adloniant

Stereophonics

Nid yw bywyd prifysgol am astudio yn unig. Mae hefyd yn gyfle i gael amser gwych, gwneud ffrindiau newydd a mwynhau blas rhyddid oddi cartref.


Mwy am adloniant

Lleoliad Delfrydol

Llangollen

Os byddwch chi'n dewis astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam cewch chi'r gorau o ddau fyd - bywyd dinas a'r awyr agored.


Mwy am ein lleoliad

Bwyd a Siopa

Dol yr Eryrod Wrecsam

Awydd am therapi manwerthu? Mae Wrecsam a Chaer gerllaw yn wych ar gyfer siopa ac mae gan y ddwy ddiwylliant caffi bendigedig.


Mwy am fwyd a diod
Deg Prif Reswm

Bywyd Nos 

Bywyd nos

Yn dref brysur yn y dydd, gyda'r nos mae Wrecsam yn dod yn fyw gyda llwyth o ddewisiadau ar gyfer, yfed, dawnsio a chymdeithasu.


Bywyd Nos

Atyniadau

Atyniadau

Does dim prinder o bethau i wneud yn Wrecsam a'r cylch i'ch diddanu chi.


Atyniadau

Chwaraeon

Chwaraeon

Mae Wrecsam, ynghyd a gweddill Cymru, yn hynod angerddol ynglŷn â chwaraeon...


Chwaraeon
Top