GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Ynglyn a Phrifysgol Glyndwr

YNGLŶN Â:
PRIFYSGOL GLYNDŴR WRECSAM

Amdanom ni

Amdanom ni

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn lle ffyniannus a chyfeillgar lle caiff dysgu a dyfodol pob myfyriwr sylw personol.


Darllen mwy

Trefn Lywodraethol

Trefn Lywodraethol

Gwybodaeth am fwrdd ein llywodraethwyr a pholisïau’r llywodraeth.


Darllen mwy

Rheolaeth

Rheolaeth

Gwybodaeth am dimau a chyllid rheoli’r brifysgol.


Darllen mwy
polisïau a dogfennau

Polisïau a dogfennau

Ein Gwerthoedd

Ein Gwerthoedd

Mae ein gweithgarwch wedi’i danategu gan ein gwerthoedd, Creadigrwydd, Gwydnwch, Cynhwysiant, Hyder a Chynaliadwyedd.


Darllen mwy

Campws 2025

Campws 2025

Campws 2025 yw strategaeth Prifysgol Glyndŵr Wrecsam er mwyn gwella holl feysydd ein campysau.


Darllen mwy

Diogelu data

diogelu data

Gwybodaeth am ymagwedd y brifysgol tuag at ddiogelu data a phreifatrwydd.


Darllen mwy
CYNALIADWYEDD
equality
Top