Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.


Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
 • Newyddiaduraeth

  Tystysgrif Addysg Uwch

  PTFT
 • Diagnosteg Glinigol

  Short

  PTFT
 • Adeiledd Awyrennau

  MSc

  PTFT
 • Addysg

  MA

  PTFT
 • Cyfrifiadura Affeithiol

  MSc

  PTFT
 • Cyfrifiadura

  PGCert

  PTFT
 • Cyfrifiadura

  MSc

  PTFT
 • Adsefydlu a Rheoli Anafiadau

  BSc (Anrh)

  PTFT
 • Ymarfer Plentyndod Cynnar (Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar)

  FdA

  PTFT
 • Aciwbigo

  BA (Anrh)

  PTFT
 • Ynni Adnewyddadwy a Thechnolegau Cynaliadwy

  BEng (Anrh)

  PTFT
 • Ymarfer Uwch yn y Gwasanaethau Dynol

  MSc

  PTFT
 • Hyfforddiant Cathetreiddio

  Cwrs byr

  PTFT
 • Course Filters


  Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

  chat to admissions
  Top