There is still time to apply for September 2017 entry. Take a look at our undergraduate course list to see what we offer.


Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
 • Newyddiaduraeth

  Tystysgrif Addysg Uwch

  PTFT
 • Addysg (Anghenion Dysgu Ychwanegol/Anghenion Addysgol Arbennig)

  BA (Anrh)

  PTFT
 • Diagnosteg Glinigol

  Short

  PTFT
 • Adsefydlu a Rheoli Anafiadau

  BSc (Anrh)

  PTFT
 • Ymarfer Plentyndod Cynnar (Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar)

  FdA

  PTFT
 • Aciwbigo

  BA (Anrh)

  PTFT
 • Ynni Adnewyddadwy a Thechnolegau Cynaliadwy

  BEng (Anrh)

  PTFT
 • Ymarfer Uwch yn y Gwasanaethau Dynol

  MSc

  PTFT
 • Course Filters


  Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

  chat to admissions
  Top