Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Baner Cymru

Gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi

01 Maw
Gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi, Wrecsam
1af Mawrth 2018, 1pm

 

I ddathlu Nawddsant Cymru, bydd cynrychiolwyr o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam yn gorymdeithio ochr yn ochr ag aelodau o'r gymuned leol fel rhan o'r orymdaith Dydd Gŵyl Dewi flynyddol. 

Bydd yr orymdaith yn ymgynnull y tu allan i Neuadd y Dref o 12.30pm cyn cychwyn am 1.00pm.  TYna bydd yr orymdaith yn teithio drwy'r dref i ben y daith yn Sgwâr y Frenhines.

Mae croeso i bawb ymuno â'r orymdaith - mae croeso i chi ymuno yn unrhyw ran o'r daith.


Top