Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Cyfarfod Agored

Cyfarfod Agored Blynyddol

16 Maw
Cyfarfod Agored Blynyddol. Prifysgol Glyndwr Wrecsam
16eg Mawrth, 2018, 9.30am - 11.30am

 

Bydd Bwrdd y Llywodraethwyr Prifysgol Glyndwr yn cynnal cyfarfod agored blynyddol ddydd Gwener, 16 Mawrth 2018 o 9.30am yn Yr Astudiaeth, man dysgu a chymdeithasol newydd sbon y Brifysgol.

Mae croeso i bawb fynychu. Cofrestrwch eich presenoldeb gyda Val Butterworth, clerc bwrdd y llywodraethwyr ar 01978 293268 neu e-bost v.butterworth@glyndwr.ac.uk.


Top