GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Stryt y Rhaglaw

Ein hanes

Eleni rydym yn dathlu cyrraedd carreg filltir ein degfed pen-blwydd ac i lawer o bobl rydym yn dal i fod yn brifysgol 'ifanc', ond nid yw hynny'n golygu bod gennym hanes byr.

1800au

Nid ydym yn dweud celwydd am ein hoedran ifanc, ond cafodd ein rhagflaenydd - Ysgol Gwyddoniaeth a Chelf Wrecsam, a ddaeth yn Athrofa Dechnegol Sir Ddinbych yn gynnar yn yr 20fed ganrif, ei sefydlu yn 1881.   Safle'r cyn athrofa hon oedd ein hadeiladu yn Stryt y Rhaglaw, a saif yn falch o hyd fel Ysgol y Celfyddydau Creadigol.

Athrofa Dechnegol Sir Ddinbych

1900au

Gyda'r galw am addysg a hyfforddiant technegol yn cynyddu o hyd, dechreuodd y galw mynd y tu hwnt i'r capasiti yn Stryt y Rhaglaw ac yn fuan byddai angen campws pwrpasol ar gyrion y dref.  A dyna sut cychwynnodd taith ein campws Plas Coch, â Neuadd William Aston yn ganolbwynt iddo, a chafodd ei agor yn swyddogol gan Dduges Caerloyw yn 1953. 

Agor Neuadd William Aston Hall

1970au

Dros y blynyddoedd, roedd llawer o raglenni yn cael eu hychwanegu at bortffolio'r coleg, megis peirianneg a gweithgynhyrchu i adlewyrchu datblygiad diwydiannol y rhanbarth. Ym 1975 ffurfiwyd Sefydliad Addysg Uwch Gogledd Ddwyrain Cymru (NEWI), gan ddod â'r campws i gyfnod newydd.

2000au

Roedd campws Plas Coch eisoes wedi dathlu carreg filltir pan gyrhaeddodd 50 mlynedd yn ôl yn 2003.  Cafodd y digwyddiad ei nodi gan ymweliad swyddogol gan y Frenhines Elizabeth II.

Y Frenhines Elizabeth 11

Yn 2004, derbyniwyd NEWI yn aelod llawn i Brifysgol Cymru, y corff dilysu ar gyfer y rhan fwyaf o brifysgolion yng Nghymru. Ond, roedd hyn yn braenaru'r ffordd i'r athrofa geisio am ei phwerau dyfarnu gradd ei hun ac yn y pen draw statws prifysgol.   

Roedd yn broses heriol, ond ar 18 Gorffennaf 2008 cyhoeddwyd y newyddion da. Roedd NEWI wedi llwyddo i ddod yn Brifysgol. Erbyn hyn, roedd myfyrwyr yn gallu cofrestru gyda Phrifysgol Glyndwr - yr enw a ysbrydolwyd gan yr ysgolhaig ac arwr Cymru, Owain Glyndwr - yn gefnogwr brwd o addysg yng Nghymru.

Yn fwy diweddar, mae enw ein prifysgol wedi'i addasu i Glyndwr Wrecsam - newid bach efallai, ond un sy'n adlewyrchu pwysigrwydd ein lle yn y gymuned leol a'r rhanbarth ehangach.


Darganfyddwch fwy am hanes Prifysgol Glyndŵr Wrecsam trwy lawrlwytho ein Canllaw Pen-blwydd 10 mlynedd.

Top