Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

Dewch i'n
diwrnod agored nesaf

Cwrdd â'r tiwtoriaid, archwiliwch y campws a chychwyn eich taith.

Sad, Tach 11

Cadwch eich lle nawr
myfyriwr prifysgol
10 rheswm

Cymdeithas y Cynfyfyrwyr

Ein
Cynfyfyrwyr:
Monika

MONIKA FRACKOWIAK
Quote Open
Erbyn imi orffen fy ngradd, roeddwn i eisoes yn rhedeg fy musnes fy hunan... Mae'r brifysgol yn darparu cymorth gwych ar gyfer pobl beth bynnag eu cefndir, roeddwn i'n dwlu ar yr amrywiaeth ethnig...

Monika Frackowiak

CYMDEITHAS Y CYNFYFYRWYR
Top