10 rheswm

Dewch i'n
diwrnod agored nesaf

Cwrdd â'r tiwtoriaid, archwiliwch y campws a chychwyn eich taith.

Sad, Mawrth 4

Cadwch eich lle nawr
myfyriwr prifysgol
10 rheswm

Cymdeithas y Cynfyfyrwyr

Ein
Cynfyfyrwyr:
Monika

MONIKA FRACKOWIAK
Quote Open
Erbyn imi orffen fy ngradd, roeddwn i eisoes yn rhedeg fy musnes fy hunan... Mae'r brifysgol yn darparu cymorth gwych ar gyfer pobl beth bynnag eu cefndir, roeddwn i'n dwlu ar yr amrywiaeth ethnig...

Monika Frackowiak

CYMDEITHAS Y CYNFYFYRWYR
Top