Y Drindod Sanctaidd yn yr Ysgrythur yn ngoleuni Eiconograffeg Uniongred Dwyreini

Y Drindod Sanctaidd yn yr Ysgrythur yn ngoleuni Eiconograffeg Uniongred Dwyreiniol

Dydd Iau 19 Chwefror, 6pm

Oriel Sycharth Gallery, Prifysgol Glyndŵr

A all celfyddyd fod yn ffenestr ar dragwyddoldeb?

 

Beth sydd gan y traddodiad Cristnogol uniongred i’w ddweud wrthym am y berthynas rhwng celfyddyd a gweddi?

 

Dan arweiniad yr Archimandrad Deiniol, Caplan Prifysgol, Offeiriad Uniongred a Chymro.

 

Mae’r digwyddiad yma am ddim, ac yn agored i bawb.