Dangosiad o’r ffilm Trywydd . Voyage 

 

Gan Bird-Jones & Heald

 

10 Chwefror 2016 1.30pm

Ymunwch â ni yn Oriel Sycharth ar gyfer dangosiad arbennig o Trywydd . Voyage. Cyflwynir y digwyddiad gan Susan Liggett, Darllenydd mewn Celf a Dylunio a Phennaeth Canolfan Ymchwil y Cyfryngau, Celf a Dylunio, Prifysgol Glyndŵr, a bydd yr artistiaid Chris Bird-Jones a Karen Heald yn trafod eu prosiect ar ôl y dangosiad.

 

Ffilmiodd Bird-Jones a Heald ddeunydd a ysbrydolwyd trwy gyd-wylio amgueddfeydd, stiwdios artistiaid a safleoedd gwydr pensaernïol arwyddocaol ledled Ffrainc yn ystod Gweithdy Gwydr Lliw Merched 2014. Llwyddodd y ffilm i ddal manylion gweledol, gan gynnwys silwetau ffigurau yn erbyn cefnlenni goleuedig, ystumiau llaw, mewnolion cyfansawdd, turluniau newidiol a phatrymau sy’n dod i’r fei.

 

Roedd rhan o’r corff ymchwil hwn yn canolbwyntio ar yr artistiaid Cymreig sy’n cymryd rhan: Amber Hiscott, Catrin Jones, Chris Bird-Jones a Karen Heald. Mae Trywydd . Voyage yn archwilio agosatrwydd, ansawdd, nawsau, manylion, sensitifrwydd a harddwch agwedd Gymreig ganolog y siwrnai hon.


Noddwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru.


www.birdjonesandheald.co.uk

 

Gweld lluniau o'r sgrinio yn ein oriel ar-lein.

Trywydd . Voyage