Taith o’r Oriel yn Gymraeg

Taith o'r Oriel yn Gymraeg

Dydd Llun 26 Ionawr, 6pm

Oriel Sycharth, Prifysgol Glyndŵr 

Dan arweiniad Andrew Parry, Pennaeth Iaith a Materion Cymraeg ym Mhrifysgol Glyndŵr a Jennie Hurd, Cadeirydd Synod Cymru.

 

Bydd y daith yn cychwyn yn y Brifysgol am 6pm cyn symud ymlaen i’r Eglwys am 7.30pm am daith o’r gwaith celf yno.

 

Cynhelir y daith yn Gymraeg.

 

Mae’r digwyddiad yma am ddim, ac yn agored i bawb.