Symbiosis

Dydd Iau 3 Mawrth 2016, 3pm
Oriel Sycharth, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Mae Symbiosis yn uno dau berfformiwr o wahanol ddisgyblaethau mewn gwaith ar y cyd, lle rheolir prosesu lleisiol gan symudiadau corfforol.

 

Mae’r cydweithrediad hwn, a berfformiwyd am y tro cyntaf yn Sound Visionaries ym Mhrifysgol Salford yn Rhagfyr 2015, yn berfformiad sonig gyda’r actores/dawnswraig/cerddor Ana Berkenhoff a’r cyfansoddwr/cerddor Manoli Moriaty.

 

Ar lwyfan fe welir person, sy’n cyflwyno stori gyffredin ac yn dechrau ei haddasu gyda’u llais; neu’n hytrach yn ailddweud y stori trwy lais yn lle geiriau. O’r foment honno ymlaen mae meddwl y perfformwyr a meddwl y gynulleidfa yn cyfranogi’n weithredol mewn proses sy’n ffurfio lluniau yn ein pennau, wedi’u sbarduno nid yn unig gan y sain ond hefyd gan ein hatgofion a’n profiadau personol ni’n hunain, yn ogystal â’r rheiny sydd gan bawb yn gyffredin.


Mae Manoli Moriaty yn gyfansoddwr, perfformiwr ac ymchwilydd. Mae ei waith yn cynnwys perfformiadau trawsddisgyblaethol, systemau sŵn hunanwneuthuriedig, a gweithiau tâp electroacwstig, gyda chyflwyniadau rhyngwladol mewn gwyliau cerddorol, arddangosfeydd celfyddydau perfformiadol, a chynadleddau academaidd. Ar hyn o bryd, mae’n ymchwilio i berfformio rhyngddisgyblaethol cydweithredol ym Mhrifysgol Salford dan oruchwyliaeth Stephen Davismoon. Mae’n aelod o’r Hellenic Electroacoustic Music Composers Association (HELMCA), ac yn sylfaenydd a chyd-guradur y gydweithfa gelf sain Metanast.


Mae Ana Berkenhoff yn wneuthurwraig theatr, actores a cherddor Almaenaidd. Astudiodd wyddor theatr cymwysedig yn Gießen, yr Almaen, fel dawnswraig gyfoes wadd yn CNSMD Lyon. Mae’n cyfarwyddo perfformiadau yng nghydweithfa Berkenhoff/Belser/Siegwald sy’n aml yn delio gydag agweddau a chymunedau golwg-benodol ac yn llwyfannu sioeau. Mae hi hefyd yn curadu gosodweithiau a ffilmiau mewn theatrau ac mewn mannau cyhoeddus neu orielau mewn llefydd fel St.Petersburg, Prâg, Lyon a Berlin. Mae’n cyfarwyddo cyngherddau golygfaol a gweithiau ar gyfer eitemau radio a fformatau cerddorol gyda Björn Deigner a Katharina Kellermann.

 

Digwyddiad am ddim. Am fwy o wybodaeth anfonwch e-bost s.liggett@glyndwr.ac.uk.


Mae’r perfformiad yn rhan o Gyfres Seminar Canolfan Ymchwil y Cyfryngau, Celf a Dylunio Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 2016. Am fwy o wybodaeth am y gyfres, ac am waith y ganolfan, cliciwch yma.

Mae’r digwyddiad hefyd yn rhan o Dyfodolau Creadigol 2016, sef cynhadledd diwydiannau creadigol pedwar-diwrnod am ddim a drefnir gan y timau Gyrfaoedd a’r Zôn ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, ar y cyd â darlithwyr rhaglenni.

Yn rhedeg o 29 Chwefror – 3 Mawrth, nod y gynhadledd yw datblygu sgiliau technegol, proffesiynol, busnes a chyflogadwyedd doniau creadigol newydd, ymgeisiol a sefydledig, yn ogystal â chodi ansawdd gwaith artistig sy’n cael ei ddatblygu yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

Symbiosis Performance at Sound Visionaries, 16 December 2015, Digital Performance Lab, University of Salford, MediaCityUK #vimeo.com/149601638