Ways of Something gan Lorna Mills


Dydd Mawrth 12 Mai, 12-1pm
49 Stryt y Rhaglaw, Ystafell Sgrinio R25

 

Sgrinio penodau un a dau o gyfres ffilmiau hanner-awr pedair rhan Lorna Mills, Ways of Something.

 

Mae Ways of Something yn ailwampiad o raglen ddogfen BBC John Berger, Ways of Seeing (1972). Wedi’i gomisiynu gan The One Minutes, yn y Sandberg Instituut yn Amsterdam a’i lunio gan Lorna Mills, mae’r prosiect yn cynnwys fideos un-munud gan 58 o artistiaid ar y we sydd fel arfer yn gweithio gyda rendro 3D, GIFs, ailgymysgu ffilm, perfformiadau gwegamera, a gwefannau i ddisgrifio amodau aflafar gwneud celf yn sgil y rhyngrwyd.

 

Yn y bennod gyntaf wreiddiol, mae adroddiad llais-Duw dros y paentiadau Ewropeaidd eiconig yn cynnig dadansoddiad gofalus o gyfryngau ‘celfyddyd gain’ traddodiadol a’r modd y mae cymdeithas wedi dod i’w ddirnad fel celfyddyd. Mae’r ail bennod yn bwrw golwg gynhennus a phryfoclyd weithiau o noethluniau benywaidd yn y traddodiad gorllewinol. Yn y bôn, mae’r gwaith cyfunol yn gelfyddyd am gelfyddyd am deledu am y rhyngrwyd.

 

Yn cynnwys arferion gwneud fideos ffurfiol, ffigurol a kitsch, mae Ways of Something yn cynnwys amryw o ddeongliadau esthetig o syniadau Berger ynglŷn ag edrych ar gelfyddyd yn sgil y rhyngrwyd a’r cyfryngau digidol. Yn y pen draw, mae’n troi natur uchelael y ffilm ddogfen wreiddiol yn gyfres afieithus a digyswllt am y modd y mae artistiaid yn amgyffred celfyddyd yn yr oes sydd ohoni.

 

Mae LORNA MILLS wedi arddangos ei gwaith yn rhyngwladol mewn arddangosfeydd unigol ac ar y cyd ers y 1990au cynnar. Mae ei gwaith wedi cynnwys argraffu Ilffocrôm obsesiynol, peintio obsesiynol, ffilm a fideo super 8 obsesiynol, a GIFs animeiddiedig ar-lein obsesiynol wedi’u hymgorffori mewn gosodwaith oddi-ar-lein cymedrol.

 

Llefydd cyfyngedig ar gael, i archebu ewch i http://collaborate-lorna-mills.eventbrite.co.uk

 

Bydd y ffilm yn cael ei dangos fel rhan o CYDWEITHREDU!, arddangosfa sy’n archwilio arfer celf cydweithredol diweddar. Yn cynnwys dros 20 artist rhyngwladol sy’n gweithio mewn cyfryngau yn amrywio o beintio i Skype, mae’r arddangosfa yn ein hannog i ystyried yr ystod eang o ffurfiau, agweddau, a chanlyniadau cydweithredu – yn gorfforol ac yn ysbrydol. Bydd yr arddangosfa yn rhedeg o 23 Ebrill - 19 Mehefin 2015.

 

Cyflwynir yr arddangosfa ganolog yn Oriel Sycharth fel rhan o raglen ehangach o arddangosfeydd, sgriniadau a pherfformiadau, mewn partneriaeth â THIS Project a Ffocws Cymru. Mae’r lleoliadau eraill yn cynnwys Undegun THIS Project a Galeri 3B, a dangosir sgriniadau dethol yn ystod digwyddiadau Ffocws Cymru.