Rhoi Celf mewn Eglwysi

Rhoi Celf mewn Eglwysi

Dydd Iau 29 Ionawr, 5pm

Oriel Sycharth Gallery, Prifysgol Glyndŵr

Pa anawsterau y mae artistiaid ac eglwysi yn eu hwynebu wrth roi celf mewn llefydd cysegredig (a lletchwith)?

 

Curadur celfyddyd gain llawrydd yw Meryl Doney, sy’n arbenigo mewn cyflwyno arddangosfeydd mewn cadeirlannau, eglwysi, gwyliau a llefydd heriol eraill. 

 

Mae’r digwyddiad yma am ddim, ac yn agored i bawb.