Meddyliau Symudol


Agoriad Arddangosfa

 

Dydd Iau 18 Chwefror, 6pm

Oriel Sycharth, Prifysgol Glyndŵr 


Curadur: Mike Corcoran

“Os, wrth i ni wynebu rhyw orchwyl, y mae rhan o’r byd yn gweithredu fel proses na fyddem, pe bai’n cael ei gwneud yn y pen, yn oedi cyn ei hadnabod fel rhan o’r proses wybyddol, yna mae’r rhan honno o’r byd yn (felly’r ydym yn ei honni) yn rhan o’r broses wybyddol. Nid yn y pen y mae (pob) proses wybyddol!”

Clark and Chalmers, ‘The Extended Mind’ (1998)

Mae Meddyliau Symudol yn archwiliad o berthynas y meddwl â’r ymennydd, y corff a’r byd. Bydd yn datgelu rhai o’r syniadau blaengar yn athroniaeth y meddwl, gwyddoniaeth gyfrifiannol a meysydd cysylltiedig ar bwnc Gwybyddiaeth Estynedig: y farn fod elfennau o’r amgylchedd allanol yn gallu chwarae rhan achosol weithredol ym mywyd meddyliol unigolyn. Hynny yw, y farn fod ein meddyliau yn ymestyn y corff, ac yn estyn allan i’r byd!

Yn yr arddangosfa, bydd artistiaid, perfformwyr ac ymarferwyr creadigol o bob cwr o’r DU a’r byd yn dod â’r datblygiadau diweddaraf yn ein dealltwriaeth o’r meddwl yn fyw mewn ffyrdd newydd sbon. Yn ogystal ag yn arddangosfa gelf, bydd hefyd yn arddangosfa o syniadau newydd, yn gwahodd pawb sy’n mynychu i fyfyrio ynghylch eu meddyliau eu hunain, ar y berthynas rhwng eu corff, eu hymennydd a’u byd, a’r goblygiadau o fabwysiadau ffordd newydd yma o feddwl ar gyfer eu bywydau eu hunain.

 

Gweld lluniau o'r agoriad arddangosfa yn eich oriel ar-lein.


 
Meddyliau Symudol Agoriad Arddangosfa
 
Meddyliau Symudol Agoriad Arddangosfa
 
Meddyliau Symudol Agoriad Arddangosfa
 
Meddyliau Symudol Agoriad Arddangosfa