Geiriau Celfyddyd: Celfyddyd Geiriau

Geiriau Celfyddyd: Celfyddyd Geiriau

Dydd Sadwrn 21 Mawrth, 2pm

Oriel Sycharth Gallery, Prifysgol Glyndŵr 

Geiriau Celfyddyd: Celfyddyd Geiriau yng nghwmni’r Prifardd a Phriflenor Mererid Hopwood.

 

Gweithdy i symbylu ysgrifennu am gelf neu defnyddio celf fel man cychwyn i ysgrifennu.

 

Mae’r digwyddiad yma am ddim, ac yn agored i bawb.