Cyflwyniad byr i Ganolfan Ymchwil y Cyfryngau, Celf a Dylunio

 

Dydd Mercher 2 Mawrth 2016, 12.45pm

Oriel Sycharth, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

 

Bydd Dr Susan Liggett, Pennaeth Canolfan Ymchwil y Cyfryngau, Celf a Dylunio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsan yn arwain y cynulliad anffurfiol yma ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn celf ac ymchwil. Yn ogystal â chyflwyniad byr yn disgrifio amcanion y ganolfan, bydd yna gyfle hefyd i gyfarfod rhai o athrawon prifysgol a staff ymchwil y ganolfan.

 

Ethos Canolfan Ymchwil y Cyfryngau, Celf a Dylunio yw fod addysgu yn cael ei hysbysu a’i hybu gan ymchwil. Ategir y strategaeth yma trwy ddarparu cyfres o sgyrsiau seminar ymchwil gan gyfranwyr academaidd ac anacademaidd gyda’r nod o feithrin cydweithrediad rhwng budd-ddeiliaid ac annog prosiectau rhyngddisgyblaethol sy’n defnyddio meysydd eraill o arbenigedd o fewn Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

 

Yn ogystal â bod yn Bennaeth Canolfan Ymchwil y Cyfryngau, Celf a Dylunio, mae Dr Susan Liggett yn arlunydd gweithredol ac yn Ddarllenydd mewn Celfyddyd Gain ym Mhrifysgol Glyndŵr. Mae ganddi PhD o Brifysgol Cymru, Diploma Ôl-raddedig mewn Peintio (MA) o Ysgolion yr Academi Frenhinol yn Llundain a BA (Anrh) o Brifysgol Nottingham Trent. Mae ei gwaith yn ymchwilio i gof personol o fewn dulliau peintio bywyd llonydd, ffigyrau a thirluniau. Mae hi hefyd yn gweithio ar brosiectau ymchwil ar y cyd gan ddefnyddio perfformiad a ffilm sy’n archwilio cymwysiadau’r broses greadigol.

 

Digwyddiad am ddim. Am fwy o wybodaeth anfonwch e-bost s.liggett@glyndwr.ac.uk.


Mae’r perfformiad yn rhan o Gyfres Seminar Canolfan Ymchwil y Cyfryngau, Celf a Dylunio Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 2016. Am fwy o wybodaeth am y gyfres, ac am waith y ganolfan, cliciwch yma.

Mae’r digwyddiad hefyd yn rhan o Dyfodolau Creadigol 2016, sef cynhadledd diwydiannau creadigol pedwar-diwrnod am ddim a drefnir gan y timau Gyrfaoedd a’r Zôn ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, ar y cyd â darlithwyr rhaglenni.

Yn rhedeg o 29 Chwefror – 3 Mawrth, nod y gynhadledd yw datblygu sgiliau technegol, proffesiynol, busnes a chyflogadwyedd doniau creadigol newydd, ymgeisiol a sefydledig, yn ogystal â chodi ansawdd gwaith artistig sy’n cael ei ddatblygu yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

'The Yellow Cardigan' oil on board, 37.5 x 55 cms, Susan Liggett (2013)