Darlith Gyhoeddus Meddyliau Symudol

Dydd Mercher 2 Mawrth 2016, 10am
Neuadd William Aston, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Lle mae eich meddwl, o beth y mae wedi cael ei wneud, a pham fod ots am y cwestiynau hyn?

Yn y ddarlith am ddim yma, bydd Mike Corcoran, curadur Meddyliau Symudol, yr arddangosfa newydd yn Oriel Sycharth, yn trafod eich meddwl, ei le yn y byd, a ffiniau dibendraw yr hyn y gallwch ei gyflawni.

Gan archwilio’r themâu a gyflwynir gan yr arddangosfa, bydd Mike yn dadlau fod ein meddyliau yn mynd ymhell tu hwnt i ffiniau’r corff a’r ymennydd, gan ymestyn allan i’r byd.

Gan gyffwrdd ar syniadau o feysydd athroniaeth, cyfrifiadureg a niwrowyddoniaeth, bydd y digwyddiad yma yn archwilio sut mae’r modd yma o edrych ar y meddwl yn cael effaith real iawn ar gyfer pob un ohonom.

Digwyddiad am ddim.

I gadw eich lle ewch i www.eventbrite.co.uk/e/moving-minds-tickets-21483561912.Mae’r digwyddiad hwn yn rhan o Dyfodalau Creadigol 2016, cynhadledd diwydiannau creadigol pedwar-diwrnod, am ddim a drefnir gan dimau Gyrfaoedd a’r Zôn ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, ynghyd â darlithwyr rhaglenni.

Yn rhedeg o 29 Chwefror – 3 Mawrth, nod y gynhadledd yw datblygu sgiliau technegol, proffesiynol, busnes a chynaliadwyedd doniau sefydledig, newydd ac uchelgeisiol, yn ogystal â hybu ansawdd gwaith artistig sydd wrthi’n cael ei ddatblygu yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

0001010100100111 Series, Inc ar Bapur, 2015, Mike Corcoran