Celf a Diwylliant ar gyfer Iechyd a Lles

Celf a Diwylliant ar gyfer Iechyd a Lles

Dydd Llun 26 Chwefror, 7pm

Eglwys Fethodistaidd Wrecsam

Mae celfyddydau a diwylliant yn cyffwrdd bywydau pobl ar bob lefel am eu bod yn cwmpasu’r pethau hynny sy’n gwneud bywyd yn werth ei fyw, yn cyfrannu at lefel o wareiddiad cenedl ac yn gwella ansawdd iechyd a lles ac yn helpu i ymdopi gyda heriau a newidiadau.

 

Bydd y sgyrsiau a’r trafodaethau yn cynnwys y celfyddydau fel therapi, datblygu iechyd a chymuned a’r dyniaethau mewn addysg a hyfforddiant iechyd proffesiynol.

 

Yn cynnwys:

 

  • John Wyn Owen CB, Cymdeithas Frenhinol Iechyd y Cyhoedd, Cymrawd Athrawol a Thrysorydd Cymdeithas Ddysgedig Cymru
  • Elizabeth Aylett, Pennaeth Therapïau Celf a Phennaeth Gweithredol Clinigol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  • Rebecca Friel, Cyfarwyddwr, Odd Theatre Company, Manceinion.

 

Mae’r digwyddiad yma am ddim, ac yn agored i bawb.