Lisa Milroy: Gwead Cymdeithasol

 

Agoriad Arddangosfa

 

Dydd Llun 12 Hydref 2015, 5pm

Oriel Sycharth, Prifysgol Glyndŵr 

 

Curadur: Lewis Biggs

 

Mae’r arddangosfa Gwead Cymdeithasol yn gwahodd y gwyliwr i ystyried y modd y mae dewis a gwneud o ddydd i ddydd yn gysylltiedig â llunio yr hunan a hunaniaeth. Mae’n cyfuno detholiad o beintiadau Lisa Milroy sy’n rhychwant ugain mlynedd.

Mae Gwead Cymdeithasol yn cynnwys sawl paentiad o eitemau o ddillad ac esgidiau, motiffau sydd wedi ymddangos yn gyson yng ngwaith Milroy ers iddi ddechrau ar ei darluniau bywyd llonydd o wrthrychau cyffredin yn y 1980au cynnar. Mae paentiadau rhyngweithiol diweddar, megis Off the Rails, 2011-14 yn ymwneud yn uniongyrchol â’r gwyliwr o ran dewis, profi syniadau o oddrychedd, hunanadnabyddiaeth a chwaeth, ac ysgogi pleser esthetig.

Cliciwch yma i weld lluniau o'r arddangosfa a'r Agoriad Arddangosfa.